Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vizualizace postupů práce se systémy ochrany proti pádu nebo pro zachycení pádu
Kód
RPP2021/51
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt "Vizualizace postupů práce se systémy ochrany proti pádu nebo pro zachycení pádu" se zaměřuje na rozšíření praktických možností, zkvalitnění výuky a podporu distančního vzdělávání v předmětech "Základy technických prostředků" a "Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou". Systémy a techniky sloužící k ochraně proti pádu nebo k jeho včasnému zachycení jsou klíčovou součástí odborné způsobilostí profesionálních lezců. U záchranných složek je jejich důležitost umocněna ještě faktem, že lezec – záchranář či hasič již neodpovídá pouze za svou osobní bezpečnost, ale často také za bezpečnost dalších zachraňovaných osob. Maximální efektivita vzdělávacích procesů v této oblasti je tedy nezbytná. Sekundárně lze říci, že kvalita vzdělání předurčuje bezpečnost a účinnost zásahu na mimořádnou událost. Stejně tak schopnost bezpečného a účinného zásahu ze strany lezce předurčuje vznik a udržení dobrého jména vzdělávací instituce, v tomto případě Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava.
Zpět na seznam