Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj pokročilých metod pro sledování plynných a aerosolových škodlivin
Kód
SS03010139
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Prostředí pro život (od r.2020)
Předmět výzkumu
Cílem projektu je uplatnění stávajících i dosud se rozvíjejících laser-spektroskopických technik in-situ detekce plynných chemických látek a aerosolových částic s možností zavádění senzorových sítí. Základním smyslem projektu je výzkum, vývoj a zdokonalení technologie monitorování plynných a aerosolových atmosférických škodlivin se zaměřením na znečištění ovzduší. Důraz je přitom kladen na využití senzorových sítí jako prostředků monitorování kvality ovzduší. Využití daného typu senzorových sítí pro účely akademických a vědeckých aplikací v rámci daného programu je rovněž součástí plánovaných aktivit.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam