Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Protipožární a bezpečnostní systémy
Kód
RPP2020/157
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Požárně-bezpečnostní zařízení, jejich význam a kategorizace. Začlenění PBZ do požární bezpečnosti staveb a technologií. Principy včasné detekce vzniku požáru, systémy elektrické požární signalizace. Stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře, tepla a zplodin hoření. Systémy pro detekci úniku spalitelných a toxických plynů a par. Spolupráce požárně-bezpečnostních zařízení. Poplachové systémy – EZS, CCTV, zařízení pro kontrolu vstupů. Plášťová a prostorová ochrana objektů pomocí EZS.
Zpět na seznam