Název projektu
Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR
Kód
VH20182020032
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
VH - program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021
Předmět výzkumu
Vytvoření rozboru systému navrhování požární bezpečnosti staveb v zahraničí. Vytvoření rozboru stávajících principů navrhování požární bezpečnosti staveb v ČR - rozbor kodexu norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx a norem souvisejících, včetně popisu problematických oblastí. Dále vytvoření nového, či úprava stávajícího systému navrhování požární bezpečnosti staveb v ČR, včetně implementace metod požárního inženýrství.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam