Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kombinované modely chemické kinetiky a fluidní dynamiky pro simulace procesů čistšího spalování
Kód
LD11012
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
COST
Předmět výzkumu
Projekt je cílen na studium reakční kinetiky a vybraných fyzikálně-chemických charakteristik významných z hlediska spalovacích procesů, a na hledání praktických způsobů implementace chemické kinetiky do modelů fluidní dynamiky (CFD). Dílčími cíli projektu jsou: (i) vývoj a aplikace kombinovaných modelů chemické kinetiky a fluidní dynamiky pro modelování inženýrských úloh spalování (ii) vyšetřování vlivu geometrie prostředí a intenzity turbulence na řízení procesů spalování (iii) upřesnění charakteristik spalovacích procesů na základě kombinovaného přístupu matematického a fyzikálního modelování systémů jednoduché konfigurace a referenčních paliv (iv) zhodnocení vybraných statistických a matematických metod redukce reakčních mechanismů (v) spektroskopické studie.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam