Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kombinované modely chemické kinetiky a fluidní dynamiky pro simulace procesů čistšího spalování
Kód
LD11012
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2013
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
COST
Předmět výzkumu
Projekt je cílen na studium reakční kinetiky a vybraných fyzikálně-chemických charakteristik významných z hlediska spalovacích procesů, a na hledání praktických způsobů implementace chemické kinetiky do modelů fluidní dynamiky (CFD). Dílčími cíli projektu jsou: (i) vývoj a aplikace kombinovaných modelů chemické kinetiky a fluidní dynamiky pro modelování inženýrských úloh spalování (ii) vyšetřování vlivu geometrie prostředí a intenzity turbulence na řízení procesů spalování (iii) upřesnění charakteristik spalovacích procesů na základě kombinovaného přístupu matematického a fyzikálního modelování systémů jednoduché konfigurace a referenčních paliv (iv) zhodnocení vybraných statistických a matematických metod redukce reakčních mechanismů (v) spektroskopické studie.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam