Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora výuky na technických vysokých a středních školách výukovým videoprogramem „Požární experiment na administrativní budově“
Kód
ROZP2010/C4
Řešitel
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Předmět výzkumu
V požární bezpečnosti se Česká republika pohybuje na předním místě v Evropě. Požární bezpečnost staveb je druhou podmínkou základní evropské směrnice pro výstavbu, Council Directive 89/106/EEC, z 21.12.1988. Pro zajištění požární odolnosti budov společnost investuje asi 20 % nákladů na stavby. Technický rozvoj a vzdělávání přináší konkrétní přínosy ve zvýšení pasivní a aktivní požární bezpečnosti. Jedním z nenahraditelných zdrojů poznatků jsou experimenty na skutečných budovách. Tyto experimenty jsou finančně a organizačně náročné a proto se uskutečňují ve světě přibližně jednou ročně. ČVUT v Praze mělo s partnery z Velké Británie, Číny a Slovenska příležitost experiment na části administrativní budovy zorganizovat v roce 2008 v Mokrsku. Experimenty na skutečných objektech jsou nejen zdrojem poznatků ale i nenahraditelným podkladem pro výuku požární bezpečnosti. Experiment v Mokrsku byl zaznamenáván na 20 videokamer a termokamer (z ČVUT, TU Ostrava, Šanda, s.r.o a z dalších institucí), vznikly stovky snímků i dalších souborů dat, které jsou připraveny pro vizualizaci. V roce 2009 byl experiment vyhodnocován a materiály připraveny k publikaci v prestižních vědeckých i popularizačních světových časopisech. Předkládaný projekt nabízí přípravu a výrobu unikátního výukového videofilmu v rozsahu cca 15 min, který využije stávající materiály z experimentu a doplní je o edukační prvky, které shrnou poslední poznatky z požární bezpečnosti staveb vhodnou popularizačně edukační formou.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam