Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy
Kód
CZ.1.07/2.2.00/15.0476
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Cílem projektu je inovace stávajícího systému vzdělávání studentů, zabývajících se bezpečností a to jak z hlediska krizového řízení, havarijního plánování, požární ochrany tak i technické bezpečnosti osob a majetku o problematiku bezpečnosti silniční dopravy s důrazem na provoz v podzemních, zejména tunelových stavbách. Ty jsou velmi náchylné ke vzniku různých typů krizových situací s možnými mimořádně negativními dopady na účastníky děje. Systém inovovaného vzdělávání bude založen na úpravě a změně stávajících osnov jednotlivých akreditovaných oborů a jejich ověřování v laboratorních podmínkách s cílem již ve fázi VŠ vzdělávání docílit maximálního stupně informovanosti budoucích specialistů o daných rizicích a dále zvýšení kompetencí absolventů v oboru. Těžištěm projektu bude inovace studijních programů v bakalářském a magisterském studiu. Získané informace z inovovaného studia lze uplatnit v budoucím profesním životě absolventů v rámci celé ČR a zemí Evropské unie.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam