Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy
Kód
CZ.1.07/2.2.00/15.0476
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2014
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Cílem projektu je inovace stávajícího systému vzdělávání studentů, zabývajících se bezpečností a to jak z hlediska krizového řízení, havarijního plánování, požární ochrany tak i technické bezpečnosti osob a majetku o problematiku bezpečnosti silniční dopravy s důrazem na provoz v podzemních, zejména tunelových stavbách. Ty jsou velmi náchylné ke vzniku různých typů krizových situací s možnými mimořádně negativními dopady na účastníky děje. Systém inovovaného vzdělávání bude založen na úpravě a změně stávajících osnov jednotlivých akreditovaných oborů a jejich ověřování v laboratorních podmínkách s cílem již ve fázi VŠ vzdělávání docílit maximálního stupně informovanosti budoucích specialistů o daných rizicích a dále zvýšení kompetencí absolventů v oboru. Těžištěm projektu bude inovace studijních programů v bakalářském a magisterském studiu. Získané informace z inovovaného studia lze uplatnit v budoucím profesním životě absolventů v rámci celé ČR a zemí Evropské unie.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam