Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají likvidací požárů a dalších mimořádných událostí, případně pro další vzdělání.

O magisterském studiu

  • Navazující na bakalářský studijní program má standardní délku 2 roků.
  • V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů.
  • Absolvent získává titul Ing.

Studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Informace pro uchazeče

Obor je určen pro uchazeče, kteří se chtějí na inženýrské úrovni zabývat řešením problémů spojených se vznikem, rozvojem a likvidací požárů a dalších mimořádných událostí a navrhováním preventivních opatření pro jejich předcházení. Studijní obor má výrazně interdisciplinární charakter. Je vhodný zejména pro absolventy bakalářského studijního oboru TPO a BP, může však navazovat i na další příbuzné bakalářské technické obory.
Absolvent oboru nalezne uplatnění zejména v HZS ČR a dalších složkách IZS, ve státní správě a samosprávě, v bezpečnostních službách podniků, při výkonu funkce odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany, při posuzování požárního nebezpečí a zpracování požárně bezpečnostního řešení a bezpečnostní dokumentace při přípravě, realizaci a provozu staveb a technologií.
Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3908T006
Název oboru česky Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Název oboru anglicky Fire Protection Engineering and Industrial Safety
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra požární ochrany
Garant prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Klíčová slova Průmyslová bezpečnost
Požární nebezpečí
Požární represe
Vznik a rozvoj požáru
Požární ochrana

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.