Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi doktorského studia jsou perfektně připraveni zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy i praxe v oblasti zabývají se likvidací požárů a dalších mimořádných událostí. Předpokladem přijetí je ukončené magisterské studium ve stejném nebo příbuzném oboru.

O doktorském studiu

  • Má standardní délku studia čtyři roky.
  • Je určen pro absolventy magisterského studijního programu.
  • Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Co získáte doktorským studiem?

  • Akademický titul doktor Ph.D. z VŠB-TUO
  • Přípravu pro řešení úkolů aplikované vědy
  • Díky praxi jste připraveni na vědeckou kariéru

Studijní obor Požární ochrana a bezpečnost

O studijním programu

Studium navazuje na magisterské studijní obory Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní plánování, Technická bezpečnost osob a majetku studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost a na další obory magisterského studia jiných studijních programů zahrnující prvky bezpečnosti, ale neuzavírá se ani před absolventy jiných magisterských oborů, kteří následně získali teoretické znalosti i praktické zkušeností v oblasti bezpečnosti. V rámci přijímacího řízení jsou posouzeny předpoklady uchazeče pro řešení zvoleného tématu disertační práce.
Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 3908V009
Název oboru česky Požární ochrana a bezpečnost
Název oboru anglicky Fire Protection and Safety
Standardní délka studia 4 roky
Garant prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Klíčová slova Bezpečnost osob a majetku
Bezpečnost průmyslu
BOZP
Požární ochrana
Ochrana obyvatelstva

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.