Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi v rámci činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, případně v dalších složkách IZS nebo pro navazující magisterské studium.

O bakalářském studiu

  • Má dobu studia čtyři roky.
  • Je kratší formou vysokoškolského vzdělávání.
  • V prvním ročníku je studium společné pro všechny studijní programy v rámci fakulty.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

O studijním programu

Tradiční bakalářský studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost nyní nabízí studium ve studijním oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.
O STUDIJNÍM OBORU
Studijní obor Technická požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Tě naučí porozumět nebezpečí vzniku požáru a výbuchu v objektech a technologiích. V rámci studia si doplníš teoretický a přírodovědní základ, abys rozvíjel znalosti, jak vhodně předcházet a navrhovat preventivní opatření k předcházení vzniku požáru a výbuchu. Čeká Tě proto zajímavá výuka v laboratořích. Naučíš se zpracovávat veškeré dokumentace související s požární ochranou. Dále budeš mít možnost získat praktické dovednosti z postupů při řízení likvidace různých mimořádných událostí ve spolupráci HZS ČR a využívat moderního simulátoru vybraných činností při zdolávání mimořádných událostí v prostředí virtuální reality a procesů krizového řízení. Za předpokladu dobrých studijních výsledků, budeš mít možnost si získané znalosti již v průběhu studia ověřit v rámci praxe u Hasičského záchranného sboru. Pro výkon dané praxe je však podmínkou dobrý zdravotní stav a fyzická kondice.

CO ZÍSKÁŠ
• Odbornou způsobilost pro zpracování dokumentace požární ochrany a školení v požární ochraně
• Vzdělání umožňující získání autorizovaného technika nebo inženýra pro obor požární bezpečnost staveb
• Předpoklady k výkonu služby u Hasičského záchranného sboru (jak v oblasti prevence tak výkonu služby a IZS)

CO ZE MĚ BUDE
• Odborník v oblasti požární ochrany
• Příslušník Hasičského záchranného sboru
• Projektant požární bezpečnosti staveb
• Facility manager v oblasti požární ochrany
• Risk manager

KDE NAJDU UPLATNĚNÍ
• Hasičský záchranný sbor a další složky Integrovaného záchranného systému
• Státní správa a samospráva
• Výzkumné ústavy, zkušebny a laboratoře
• Průmyslové podniky, soukromý sektor, projekční kanceláře, pojišťovnictví a další


Další studijní obory, které patřily pod tento studijní program, byly nahrazeny studijními programy:
Bezpečnost práce a procesů
Ochrana obyvatelstva a krizový management
Technická bezpečnost osob a majetku

Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B3908
Název programu česky Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Název programu anglicky Fire Protection and Industrial Safety
Standardní délka studia 4 roky
Garant prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Klíčová slova Bezpečnost osob a majetku
Bezpečnost práce a procesů
Bezpečnost průmyslu
Požární ochrana
Havarijní plánování a krizové řízení

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.