Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Mechanické zábranné systémy
Kód
RPP2021/20
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Na základě dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti na období 2020 až 2025 Vysoké školy báňské TU Ostrava bude projekt zaměřen na tvorbu učebních pomůcek pro přednášky z předmětu Mechanické zábranné systémy (MZS). Mechanické zábranné systémy jsou předmětem odborného studia na FBI přinášející informace o oblasti MZS (MBS) mechanickou ochranu pro plášťovou, obvodovou, předmětovou a speciální ochranu dokumentů a cenin. Hlavním cílem projektu je zajistit vysokou efektivitu a atraktivitu výše uvedeného předmětu prostřednictvím vhodně navržených prezentací pro přednášky, které budou vycházet ze současného stavu poznání dané problematiky a zároveň budou respektovat hlavní didaktické zásady. Jedným z cílů projektu je taky tvorba studijního matriálu multimediálního charakteru pro podporu distančního vzdělávání. Výstupem projektu budou zejména následující učební pomůcky: PowerPointe prezentace, videa překonání a fungování zámků, a e-learningové prezentace nejen do systému LMS. Mimo výše uvedené učební pomůcky budou z projektu pořízeny materiály pro podporu výuky (např. různé druhy zámků a zámkových tabulí, planžet) a jiné
Zpět na seznam