Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Ochrana před zářením I.
Kód
RPP2017/144
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na rozvoj a inovaci předmětu Ochrana před zářením I., který je v současné době zařazen v učebních plánech bakalářského studia Fakulty bezpečnostního inženýrství, v rámci oborů Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Havarijní plánování a krizové řízení a Technická bezpečnost osob a majetku. Tento předmět je vyučován jako povinně volitelný v prezenční i kombinované formě, po reakreditaci je počítáno s jeho výukou pro obor TBOM jakožto předmětu povinného. V současné době jsou cvičení v učebně výhradně teoretická a zaměřená na řešení příkladů z oblasti jaderné fyziky, radioaktivity a dozimetrie. Inovace je zaměřena na dovybavení laboratoře radiometrie o drobné etalonové zdroje ionizujícího záření beta a gama, aby bylo možné pomocí zásahového radiometru DC-3H-08, který je v laboratoři k dispozici, vyhledávat tyto zdroje a měřit dávku, plošnou aktivitu, příkon kermy ve vzduchu a celou řadu dalších dozimetrických veličin. K přednáškám nejsou k dispozici ucelené studijní materiály, proto bude inovace předmětu zaměřena dále na vytvoření souboru pracovních textů pro studenty, který bude pokrývat celý rozsah přednášené teorie od jaderné fyziky, přes radioaktivitu, dozimetrii, detektory záření až po platnou legislativu v oblasti radiační ochrany. Hlavním cílem inovace předmětu je tedy významně prohloubit znalosti studentů jak na teoretické úrovni, tak i zajistit praktické zkušenosti při monitoringu prostředí při vyhledávání zdrojů ionizujícího záření.
Zpět na seznam