Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Laboratoř pro zkoumání balistických jevů
Kód
ROZP201597
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na zřízení laboratoře pro zkoumání balistických jevů se základním přístrojovým vybavením. Balistická laboratoř a její přístrojové vybavení je koncepčně řešena tak, aby studentům poskytla zázemí pro tematické ukázky v rámci výuky předmětu „Zbraně a střelivo“, zároveň ale i kreativní možnosti pro zpracování tématiky bakalářských, diplomových a doktorských prací v těchto směrech: - sledování rychlosti střel a kadence u krátkých zbraní, - sledování deformace střely po průchodu hlavní, vrypy od drážek do pláště střely pro její možnou další balistickou identifikaci komparačním mikroskopem, - provedení, nebo znemožnění balistické identifikace střely po výstřelu při jejím nedestruktivním zachycení lapačem a po dopadu na cíl, - možnosti průstřelu různých materiálů - zjištění balistické odolnosti vzhledem k typu střely (plášťová, poloplášťová, olověná) a vzhledem k energii střely podle množství použité náplně a druhu střeliviny, - zjišťování balistické odolnosti různých materiálů podle daného zaměření, - zjišťování změn tvaru střely po průchodu různými materiály v závislosti na dopadové rychlosti, - pořizování videosnímků pomocí rychloběžné kamery, atd.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam