Katedra bezpečnostních služeb

Kontakt

Katedra bezpečnostních služeb
Lumírova 13/630
700 30 Ostrava-Výškovice
Tel: +420 597 322 897
Fax: +420 597 322 982
E-mail:

Katedra bezpečnostních služeb je nejmladší katedrou Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava. Její vznik je datován na 1. červenec 2011.

Katedra zabezpečuje výuku v oblasti otázek fyzické ochrany kritické infrastruktury, činnosti bezpečnostních služeb, vnitřní bezpečnosti státu, ochrany osob, objektů a podniků, bezpečnosti a ochrany civilního letectví před terorismem, extremismem a dalšími protiprávními činy, pyrotechnické činnosti, studie řízení rizika a otázky prevence dalších rizik vyplývajících z ochrany osob a majetku.


© 2018 VŠB-TU Ostrava