Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Postup pro vyplňování dotazníku:

  • dotazník je nutné nejprve stáhnout do vašeho počítače
  • před zahájením vyplňování jej uložte se jménem Vaší společnosti
  • zavřete soubor
  • otevřete – dotazník se otevře ve verzi pro editaci (Adobe Reader) a začněte vyplňovat
  • pak je možné dotazník normálně zavřít, Vaše změny budou uloženy
  • následně můžete dotazník postupně vyplňovat tehdy, když Vám to bude vyhovovat, vyplňování je možné přerušit, uložit provedené změny a pokračovat ve Vámi zvoleném čase

Vysvětlivky k vyplňování dotazníku

Kultura bezpečnosti zahrnuje komplexní přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví. Týká je jak bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), tak i procesní bezpečnosti (přístupy vztažené k prevenci závažných havárií) i bezpečnosti produkce a výrobků. Pro zjednodušení je v dotazníku používán jen pojem „bezpečnost a ochrana zdraví.“

U otázek, kde je umožněno zvolit více variant, mají odpovědi formu „zatrhávání.“  Pro výběr odpovědi je nutné kliknou myší na značku u dané odpovědi a následně kliknout „mimo“ a objeví se symbol označující vybranou odpověď. Pokud chcete výběr zrušit, klikněte na značku a symbol zmizí.

V některých otázkách má symbol lomítka (/) význam „nebo“ např. BOZP/HSE.

Otázka D4 a D5: negativní důsledky za nedodržování pravidel – myslí se například pohovory s nadřízeným, vytýkací dopis apod. 

Otázka E12:  5S - označení pro zavedení systému 5 základních pravidel (označení jsou převzata z japonštiny), kterými se řídí organizace usilující o zavedení štíhlé, přehledné a čisté výroby. Někdy se uvádí 6S, kde poslední, šesté S znamená Safety.

Otázka E13:  LOTO (Lockout – Tagout) je zajištění bezpečného postupu zejména během provádění údržby nebo oprav strojů a zařízení. Skládá se z vypnutí/zamčení (Lockout) přívodu energií a jeho označení (Tagout). 

Před započetím vyplňování Vás prosíme, abyste se seznámili s informacemi o průběhu soutěže a s podmínkami účasti.

Nezapomeňte schválit závěrečné souhlasy.

Vyplněný soutěžní dotazník zašlete na adresu nejpozději do 31. 8. 2022.

Prosíme Vás o pravdivé a upřímné odpovědi, protože pouze to nám umožní objektivní zpracování výsledků a vytvoření hodnocení, které pro Vás bude přínosem.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy při vyplňování dotazníku, můžete poslat dotaz na e-mailovou adresu: .