Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Často kladené otázky

 • Je účast v soutěži bezplatná?

Účast v soutěži je bezplatná. Podmínkou účasti je vyplnění soutěžního dotazníku týkajícího se kultury bezpečnosti ve Vaší firmě.

 • Z jakých částí se skládá soutěž Safety Culture Award?

Soutěž má 3 kola a finále. Podrobný popis jednotlivých kol najdete zde

 • Bude někde zveřejněno pořadí firem? 

Ne, bude zveřejněno pouze pořadí 4 nejlepších firem, které se budou prezentovat v závěrečném finále. Účast ostatních je anonymní.

 • Budu muset v rámci soutěže zavádět nějaká nová opatření, předpisy, provádět školení nebo nějaké jiné změny ve své práci?

Ne, účast v prvním kole soutěže má pouze dvě podmínky:

 1. soutěž je určena pro výrobní firmy, které mají více jak 80 zaměstnanců
 2. do data uzávěrky prvního kola (to je do 31. 8. 2022) zaslat vyplněný dotazník e-mailem na adresu

V případě postupu do druhého kola Vás požádáme o doplňující informace a zaslání vybraných dokumentů.

 • Musím soutěžní dotazník vyplnit najednou?

Ne, dotazník si stáhnete a uložíte k sobě do počítače a následně ho můžete vyplňovat, kdykoliv budete mít čas a informace ukládat postupně.

 • Jak náročné je vyplňování dotazníku?

Dotazník je poměrně obsáhlý – ale musí takový být, abychom mohli posoudit, úroveň kultury bezpečnosti. Na jeho vyplnění máte dostatek času a jde o otázky, které souvisejí s Vaší prací.

 • Co když na některou otázku nebudu umět nebo nebudu chtít odpovědět?

Není nutné odpovědět na všechny otázky. Pokud nechcete odpovídat, necháte pole prázdné. Výjimkou jsou ta pole, jejichž vyplnění je povinné (identifikační údaje firmy, souhlas s podmínkami apod.)

 • Proč bychom se měli soutěže zúčastnit?

Získáte zpětnou vazbu a základní informace o silných a slabých místech v oblasti kultury bezpečnosti ve Vaší firmě a také možnost srovnání s nejlepšími. Součástí zpětné vazby bude rovněž doporučení pro další zlepšení.

Ve druhém kole můžete získat podrobnější informace o kultuře bezpečnosti.

Můžete zvýšit prestiž své firmy a zviditelnit výsledky své práce.

 • Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je určena firmám, které chtějí získat informace o svém stavu kultury bezpečnosti a možnostech zlepšení v této oblasti.

Soutěže se mohou účastnit výrobní firmy, které mají minimálně 80 zaměstnanců.

 • Naše firma se skládá z několika samostatných závodů. Každý závod má více jak 80 zaměstnanců. Je možné přihlásit do soutěže samostatně jednotlivé závody?

Ano, je to možné, pokud to má smysl – to znamená, že závody mají rozdílný způsob řízení bezpečnosti a jestliže splňují podmínku, že mají více jak 80 zaměstnanců.      

 • Jak vypadá časový plán soutěže?

Aktuální časový plán najdete zde

 • Jak vypadá první kolo?

Ocenění na základě vyplnění soutěžního dotazníku.

Soutěžní dotazník by měl být vyplněn bezpečnostním manažerem, vedoucím oddělení BOZP/HSE, nebo vedoucím daného úseku (od pozice vedoucího oddělení). Tímto způsobem získáme první informace týkající se kultury bezpečnosti. Všechny firmy, které se zúčastní prvního kola soutěže, obdrží informaci o silných a slabých stránkách kultury bezpečnosti doplněnou komentářem.

Nejlepší firmy/oddělení projdou do druhého kola soutěže. 

 • Obdržím po vyplnění a zaslání dotazníku nějaké potvrzení?

Ano, obdržíte e-mailem potvrzení o doručení Vašeho dotazníku.

 • Co se stane, jestliže dotazník zašlu po termínu?

Dotazníky zaslané po uplynutí termínu prvního kola to je po 31. 8. 2022, nebudou zpracovány a zařazeny do soutěže.

 • Obdržíme po prvním kole nějakou informaci týkající se hodnocení a výsledku?

Ano, obdržíte e-mailem informaci o Vašich silných a slabých stránkách v oblasti bezpečnosti společně s komentářem a návrhy na postup v pro zlepšování. Zároveň zjistíte, na kterém pořadí mezi všemi přihlášenými se Vaše firma umístila. Nebude však zveřejněno pořadí ani jména ostatních firem.    

 • Jak vypadá druhé kolo?

 Podrobnější hodnocení kultury bezpečnosti

Na základě dokumentů a hodnotících rozhovorů bude odborníky firmy z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO provedeno podrobnější hodnocení kultury bezpečnosti ve firmách. Všechny firmy z druhého kola získají zpětnou vazbu týkající se dosažených výsledků. Dozví se, jaká je jejich úroveň v oblasti bezpečnosti a vytvoří si tak výchozí bod pro další zlepšování v oblasti bezpečnosti.

 • Co obdrží firmy po druhém kole?

Firmy, které projdou do druhého kola, získají detailnější hodnocení kultury bezpečnosti společně s komentářem a budou pozvány na závěrečné finále, které se uskuteční v 26. 4. - 27. 4. 2023 v rámci konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 • Jak se mohu kontaktovat s organizátory soutěže?

Prostřednictvím e-mailu na adrese nebo telefonicky na čísle 775 022 032.

 • Jsem osoba, která přihlásila firmu do soutěže. Dostali jsme se do druhého kola a byli jsme pozváni do finále. Nemohu se však finálového kola zúčastnit. Mohu vyslat zástupce, který se zúčastní finále?

Ano, ale prosíme o zaslání informace o osobě, která Vás nahradí, organizátorům soutěže na e-mail:

 • Kdo má přístup k informacím uvedeným v dotazníku?

Organizátorem soutěže je Fakulta bezpečnostních inženýrství VŠB–TUO a Svaz požárního a bezpečnostního inženýrství. Hodnocení a analýzu provádí odborníci z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Zaslané informace a dokumenty slouží pouze k účelům soutěže a nebudou předány a postoupeny žádným jiným subjektům. Dokumenty nebudou použity pro žádné jiné cíle. Výsledná data budou anonymizována a použita k vědeckým účelům.

 • Může kromě mne a odborníků z FBI, VŠB-TUO někdo jiný znát výsledky, kterých jsme dosáhli v soutěži?

Zveřejněny budou pouze názvy nejlepších firem a nebudeme publikovat žádné podrobné informace týkající se výsledku jednotlivých firem.

 • Zavazuje mě účast v soutěži k nějaké další spolupráci s VŠB-TUO?

Ne, účast v soutěži Vaši firmu žádným způsobem nezavazuje k další spolupráci s VŠB-TUO nebo s některým z partnerů soutěže.

 • Budu moci udělat dodatečné změny v zaslaných dotaznících?

Ne. Před odesláním vyplněného soutěžního dotazníku prosíme o důkladnou kontrolu, zda jsou všechny údaje správně vyplněny. Po odeslání vyplněného dotazníku již nebude možné provádět změny ani doplnění informací (kromě identifikačních údajů).