Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Specializované pracoviště pro přípravu osob zařazených do krizových štábů, prioritně na úrovni obcí s rozšířenou působností. Moderní školící pracoviště s historií sahající až do roku 2010. Prvotní pracoviště SIMPROKIM vzniklo v rámci projektu, řešeného s podporou Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR, na období 2010-2015.

SIMPROKIM odborná příprava

Koncept vzdělávání sestává ze tří základních vzdělávacích programů

 • Základní odborná příprava určená pro osoby nově zařazené do systému krizového řízení
 • Nástavbová odborná příprava určená pro osoby z praxí k udržení praktických návyků
 • Speciální odborná příprava určená pro nácvik práce s novými nástroji a zdroji, nácvik řešení konkrétních situací dle požadavků (Blackout, povodeň, pandemie…)

V rámci školení se využívají následující způsoby odborné přípravy

 • Specializovaná příprava jednotlivých funkcí ve štábu (dílčí příprava)
 • Specializovaná příprava skupiny vybraných funkcí (skupinová příprava)
 • Komplexní příprava krizového štábu (nácvik štábní a týmové práce)
SIMPROKIM školení
SIMPROKIM kurzy

Vzdělávací kurzy nabízejí

 • Simulaci reálných krizových situací vycházejících z historie a případových studií
 • Odbornost a zkušenost lektorů, jak z akademické sféry, tak i z praxe
 • Moderní technické vybavení a zázemí pro práci
 • Modulový systém kurzů šitý na míru
 • Zážitkové vzdělávání

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce je pro nás klíčová. Pokud máte zájem o navázání partnerství, kontaktujte nás.