Nepřehlédněte

21.07.2014
Nabídka doktorského studia ve Velké Británii
18.07.2014
The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2015/16 via BAYHOST.
celý infoservis ...

Aktuálně

II. kolo přijímacího řízení

Nestihli jste I. kolo přijímacího řízení? II. kolo otvíráme od 2. 6. do 18. 7. 2014 !!! Elektronická přihláška ZDE

Brokerage Event 2014

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO ve spolupráci s dalšími partnery Vás zvou na Brokerage Event 2014 na téma Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Bližší informace naleznete ZDE

Velkorozměrová zkouška Rýmařov

Zajímá Vás, jak se studenti zapojují při měřeních? Podívejte se, jak studenti Katedry požární ochrany podíleli na velkorozměrové požární zkoušky v Rýmařově. Ohlédnutí ze zkoušky naleznete zde!  

Podmínky přijímacího řízení

Dne 17. 12. 2013 byly zveřejněny podmínky přijímacího řízení pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy. Podmínky přijímacího řízení naleznete zde!!

Přihláška ke studiu

Nové znalosti, zkušenosti, zážitky, kamarády… to vše a ještě více vám nabízí studium na naší univerzitě. Podejte si k nám přihlášku!

Nabídka zaměstnání

Aktuální nabídku zaměstnání pro studenty a absolventy Fakulty bezpečnostního inženýrství. Nabídku zaměstnání naleznete zde.

Konzultační středisko v Lázních Bohdaneč

Fakulta bezpečnostního inženýrství otevírá nové konzultační středisko v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Více informací naleznete zde!

Sraz absolventů VŠB-TUO

Vážení absolventi, zveme Vás na 1. SRAZ ABSOLVENTŮ VŠB-TUO za 165 let historie univerzity. Zúčastněte se této výjimečné události, zaregistrujte se
a sledujte vše na webu http://srazabsolventu.vsb.cz. Těšíme se na Vás!

Infoservis

03.09.2014, Ostrava | XXIII. ročník mezinárodní konference, jednání probíhá v sekcích: Požární prevence, Požární represe, Civilní nouzová připravenost, Protivýbuchová prevence, Bezpečnost osob a majetku, Věda a výzkum v požární ochraně, Zkušebnictví v požární ochraně, Mladá věda.

XXIII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2013 se bude konat 3. - 4. 9. 2014.

07.10.2014, Ostrava, Hotel Imperial | Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Fakulta bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s dalšími partnery Vás zvou na konferenci na téma Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Moravskoslezský kraj, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a Bezpečnostně technologický klastr Vás zvou na Brokerage Event 2014 na téma Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Cílem Brokerage Event je informovat Vás o nejnovějších poznatcích v jak problematice ochrany obyvatelstva, tak také při zajišťování bezpečnosti v průmyslu a při ochraně kritické infrastruktury. Také budete mít možnost navázat spolupráci s ostatními účastníky konference, včetně možné přípravy nových společných projektů. Na konferenci uslyšíte nejen odborníky z České republiky, ale i ze zahraničí.

Akce je určena pro: zástupce integrovaných bezpečnostních center a hasičských záchranných sborů, pro výzkumné pracovníky firem, univerzit a výzkumných ústavů v oboru bezpečnostních technologií a souvisejících oborů a také pro zástupce veřejné správy se zodpovědností za bezpečnost obyvatelstva a krizové řízení. Akce bude přínosem také pro pracovníky průmyslových podniků, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost práce a výroby.

Témata konference:

  • Integrace složek Integrovaného záchranného systému
  • Projekty vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti
  • Ochrana obyvatelstva v moderním pojetí
  • Kritická infrastruktura a její ochrana

Účast na konferenci je bezplatná, její součástí bude také exkurze do Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

Registrace:
Registrace účastníků je možná do 29. září 2014 vyplněním elektronického formuláře, počet účastníků je z kapacitních důvodů limitován.

V případě dotazů k programu konference kontaktujte Jiřího Štěpána, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., stepan@arr.cz, +420 595 691 220.

celý infoservis ...

© 2014 VŠB-TU Ostrava