Univerzita třetího věku

Od října bude probíhat na Fakultě bezpečnostního inženýrství další ročník "Univerzity třetího věku" zaměřený na bezpečnost a ochranu obyvatel.
Bližší informace zde.

Aktuálně

Brokerage Event 2014

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO ve spolupráci s dalšími partnery Vás zvou na Brokerage Event 2014 na téma Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Bližší informace naleznete ZDE

Velkorozměrová zkouška Rýmařov

Zajímá Vás, jak se studenti zapojují při měřeních? Podívejte se, jak studenti Katedry požární ochrany podíleli na velkorozměrové požární zkoušky v Rýmařově. Ohlédnutí ze zkoušky naleznete zde!  

Podmínky přijímacího řízení

Dne 17. 12. 2013 byly zveřejněny podmínky přijímacího řízení pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy. Podmínky přijímacího řízení naleznete zde!!

Přihláška ke studiu

Nové znalosti, zkušenosti, zážitky, kamarády… to vše a ještě více vám nabízí studium na naší univerzitě. Podejte si k nám přihlášku!

Nabídka zaměstnání

Aktuální nabídku zaměstnání pro studenty a absolventy Fakulty bezpečnostního inženýrství. Nabídku zaměstnání naleznete zde.

Konzultační středisko v Lázních Bohdaneč

Fakulta bezpečnostního inženýrství otevírá nové konzultační středisko v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Více informací naleznete zde!

Sraz absolventů VŠB-TUO

Vážení absolventi, zveme Vás na 1. SRAZ ABSOLVENTŮ VŠB-TUO za 165 let historie univerzity. Zúčastněte se této výjimečné události, zaregistrujte se
a sledujte vše na webu http://srazabsolventu.vsb.cz. Těšíme se na Vás!

Infoservis

07.10.2014, Ostrava, Hotel Imperial | Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Fakulta bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s dalšími partnery Vás zvou na konferenci na téma Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Moravskoslezský kraj, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a Bezpečnostně technologický klastr Vás zvou na Brokerage Event 2014 na téma Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Cílem Brokerage Event je informovat Vás o nejnovějších poznatcích v jak problematice ochrany obyvatelstva, tak také při zajišťování bezpečnosti v průmyslu a při ochraně kritické infrastruktury. Také budete mít možnost navázat spolupráci s ostatními účastníky konference, včetně možné přípravy nových společných projektů. Na konferenci uslyšíte nejen odborníky z České republiky, ale i ze zahraničí.

Akce je určena pro: zástupce integrovaných bezpečnostních center a hasičských záchranných sborů, pro výzkumné pracovníky firem, univerzit a výzkumných ústavů v oboru bezpečnostních technologií a souvisejících oborů a také pro zástupce veřejné správy se zodpovědností za bezpečnost obyvatelstva a krizové řízení. Akce bude přínosem také pro pracovníky průmyslových podniků, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost práce a výroby.

Témata konference:

  • Integrace složek Integrovaného záchranného systému
  • Projekty vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti
  • Ochrana obyvatelstva v moderním pojetí
  • Kritická infrastruktura a její ochrana

Účast na konferenci je bezplatná, její součástí bude také exkurze do Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

Registrace:
Registrace účastníků je možná do 29. září 2014 vyplněním elektronického formuláře, počet účastníků je z kapacitních důvodů limitován.

V případě dotazů k programu konference kontaktujte Jiřího Štěpána, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., stepan@arr.cz, +420 595 691 220.

celý infoservis ...

© 2014 VŠB-TU Ostrava