Univerzita třetího věku

Od října bude probíhat na Fakultě bezpečnostního inženýrství další ročník "Univerzity třetího věku" zaměřený na bezpečnost a ochranu obyvatel.
Bližší informace zde.

Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení

Byly zveřejněné výsledky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Studuj na FBI

Nemůžete si vybrat obor pro studium? Podívejte se na prezentace jednotlivých kateder a vyberte si obor, který Vás zajímá.

Přihláška ke studiu

Nové znalosti, zkušenosti, zážitky, kamarády… to vše a ještě více vám nabízí studium na naší univerzitě. Podejte si k nám přihlášku!

Podmínky pro přijetí

Byly zveřejněny podmínky pro přijetí ke studiu na bakalářský, navazující magisterský a doktorský studijní program pro akademický rok 2015/2016. Podmínky naleznete zde!!

Nabídka zaměstnání

Aktuální nabídku zaměstnání pro studenty a absolventy Fakulty bezpečnostního inženýrství. Nabídku zaměstnání naleznete zde.

Byla to dřina, ale mám to v kapse

Alumni VŠB-TUO ve spolupráci s Kariérním centrem VŠB-TUO vyhlašuje soutěž pro letošní absolventy.

Infoservis

1.7.2015 | V květnu a červnu 2015 se v jednotlivých regionech uskutečnila série seminářů připravených řešiteli projektu „Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“, na jehož realizaci se jako výzkumný partner podílí i VŠB-TU Ostrava.
10.6.2015 | Prof. Pavel Danihelka z Fakulty bezpečnostního inženýrství vystoupil na semináři k tématu Adaptace na změnu klimatu v horských regionech, který u příležitosti Dne životního prostředí pořádali v Miláně UNEP a MŽP ČR.
9.9.2015 - 10.9.2015, Aula VŠB - TU Ostrava, 17. listopadu 15 708 33 Ostrava - Poruba | Pozvánka na mezinárodní konferenci Požární ochrana 2015. Více informací naleznete na http://www.spbi.cz.
celý infoservis ...

© 2015 VŠB-TU Ostrava