Nepřehlédněte

09.04.2014
Jedinečná příležitost setkat se s manažery společností a získat potřebné informace.
celý infoservis ...

Aktuálně

Podmínky přijímacího řízení

Dne 17. 12. 2013 byly zveřejněny podmínky přijímacího řízení pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy. Podmínky přijímacího řízení naleznete zde!!

Studentská vědecká a odborná činnost

Dne 31.10.2013 vyhlásil děkan fakulty soutěž  Studentské vědecké a odborné činnosti pro rok 2014. Podmínky soutěže, přihlášku a vyhlášení naleznete zde.

Přihláška ke studiu

Nové znalosti, zkušenosti, zážitky, kamarády… to vše a ještě více vám nabízí studium na naší univerzitě. Podejte si k nám přihlášku!

Nabídka zaměstnání

Aktuální nabídku zaměstnání pro studenty a absolventy Fakulty bezpečnostního inženýrství. Nabídku zaměstnání naleznete zde.

Konzultační středisko v Lázních Bohdaneč

Fakulta bezpečnostního inženýrství otevírá nové konzultační středisko v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Více informací naleznete zde!

Infoservis

30.04.2014, Nová Aula, 17. Listopadu, Ostrava-Poruba | XII. ročník konference Požární bezpečnost stavebních objektů.
14.05.2014, Ostrava, Aula VŠB - TU Ostrava | XIV. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2014
03.09.2014, Ostrava | XXIII. ročník mezinárodní konference, jednání probíhá v sekcích: Požární prevence, Požární represe, Civilní nouzová připravenost, Protivýbuchová prevence, Bezpečnost osob a majetku, Věda a výzkum v požární ochraně, Zkušebnictví v požární ochraně, Mladá věda.
celý infoservis ...

© 2014 VŠB-TU Ostrava