Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit výrobní firmy, které mají více než 80 zaměstnanců.

Podmínkou je pravdivé vyplnění soutěžního dotazníku a jeho zaslání e-mailem na adresu:

Soutěž je součástí výzkumného projektu VŠB TUO SP 2022/92, je bezplatná a účast v ní nezavazuje k žádné spolupráci.

Všechny získané informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím stranám. Výsledná data budou využita v agregované formě k vědeckému výzkumu.

Průběh soutěže

1. Ocenění na základě vyplnění dotazníku (20. 6. 2022 – 31. 8. 2022)

Zástupce společnosti vyplní dotazník, který bude zveřejněn na www stránkách FBI, VŠB TUO: www.fbi.vsb.cz/sca. Dotazník si stáhnete do počítače a můžete jej vyplňovat postupně a po kompletním vyplnění ho zašlete e-mailem na adresu

Na základě informací z tohoto soutěžního dotazníku bude vytvořeno vstupní hodnocení kultury bezpečnosti přihlášených společností. Jednotlivé firmy obdrží informace týkající se silných a slabých stránek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a toho, jaké jsou možnosti pro zlepšování. Zároveň získáte informaci, o tom, kde jste se umístili v „žebříčku“ firem.

Nejlepších 20 podniků postoupí do druhého kola soutěže.

2. Podrobnější hodnocení kultury bezpečnosti (1. 9. 2022 – 30. 11. 2022)

Podniky, které postoupí do druhého kola soutěže, budou požádány o zaslání dokumentů týkajících se řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Na základě analýzy těchto dokumentů a speciálně připravených rozhovorů bude odborníky z FBI, VŠB - TUO provedeno podrobnější hodnocení základů kultury bezpečnosti ve firmách. Všechny firmy z druhého kola získají podrobnou zpětnou vazbu týkající se dosaženého výsledku. To jim umožní najít výchozí bod pro další zlepšování.

3. Podrobné hodnocení kultury bezpečnosti u 4 nejlepších firem

Součástí závěrečného kola je návštěva podniku, provedení výzkumu Safety climate a rozhovorů s vybranými zástupci podniku.

Tyto podniky obdrží podrobné hodnocení a budou pozvány na finále soutěže.

4. Finále a předání ocenění nejlepším čtyřem firmám

Konečné výsledky soutěže budou vyhlášeny v průběhu finálového dne, v jehož závěru proběhne předání cen. Během finále se představí čtveřice nejlepších.

Součástí finále bude představení jednotlivých společností a příležitost pro výměnu zkušeností a získání nových nápadů a impulsů do Vaší práce. Všechny firmy, které postoupí do druhého kola, budou pozvány na závěrečné finále, které proběhne v rámci konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  26.- 27. dubna 2023 v hotelu Sepetná.

Harmonogram

1. kolo 20.6. 2022 – 31.8.2022 poslední den pro zaslání vyplněných dotazníků
2. kolo 1.9. 2022 – 30.11. 2022

nepostupující obdrží zpětnou vazbu

postupující obdrží žádost o zaslání dokumentů následně bude stanoven termín telefonického rozhovoru

3. kolo 1.12. 2022 – 31.3.2023 provedení analýzy kultury bezpečnosti ve 4 firmách, vyhodnocení a příprava na finálovou prezentaci
4. kolo 26.4. 2023 – 27. 4. 2023

prezentace nejlepších firem, panelová diskuse,  vyhlášení vítězného pořadí

Cíle soutěže

Cílem soutěže je lepší informování o kultuře bezpečnosti a jejím významu, zviditelnění firem se silnou kulturou bezpečnosti a odborná podpora těch firem, které s rozvojem kultury bezpečnosti začínají. Chceme rovněž získat informace, jaká je úroveň kultury bezpečnosti v podnicích v ČR a nakolik se touto oblastí zabývají.   

Proč se zapojit do soutěže?

Nezáleží na tom, zda se kulturou bezpečnosti zabýváte dlouhodobě nebo zda teprve začínáte. Pomocí výsledků, které obdržíte, zjistíte, kde máte silné a slabé stránky. Na co je dobré se soustředit, které aktivity máte zvládnuté a kde je dobré změnit přístup.

Nejlepší firmy získají prestižní ocenění a budou mít možnost představit výsledky svého úsilí odborné veřejnosti. Firmy, které začínají, budou mít pro změnu příležitost získat cenné zkušenosti z praxe a zjistit, které přístupy jsou účinné, a které naopak nejsou vhodné.

Hledáte další náměty,inspiraci a příklady dobré praxe?

Pomocí soutěže Safety Culture Award chceme hodnotit kulturu bezpečnosti firem v České republice a zároveň jim poskytnout možnost vzájemného předání zkušeností.

Na závěrečném finále budete moci diskutovat se zástupci nejlepších firem. Ty zde budou představovat osvědčené postupy, zkušenosti a sdílet příklady dobré praxe.

Jaký je stav kultury bezpečnosti ve Vaší firmě?

Pokud se chcete dozvědět více, zapojte se

do soutěže Safety Culure Award.