Vyhlášení Studentské vědecké a odborné činnosti na rok 2019

Děkan FBI VŠB-TUO vyhlašuje na rok 2019 Studentskou vědeckou a odbornou činnost.

Bližžší informace jsou uvedeny :

https://www.fbi.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/cinnost-studentu/

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava