Adaptace na klimatickou změnu

Příspěvek VŠB - Technické univerzity Ostrava k semináři Senátu ČR.
info-image

V Jednacím sále Senátu ČR se dne 19. 6. 2018 uskutečnil seminář na téma "Adaptace na klimatickou změnu – hospodaření s vodou v sídlech“. Seminář reagoval na globální problém vody v sídlech a katastrof jako jsou povodně a sucha. VŠB-TUO se zapojila příspěvkem „Resilience měst jako opatření pro snižování rizik ze změny klimatu“ (autoři P.Danihelka, P.Novotný, P.Dobeš), navazujícím na předchozí „Od zranitelnosti k resilienci“ přednesený vloni. Ing. Petr Novotný, PhD. (na obrázku) prezentoval také principy resilience a naše příspěvky k jejímu posilování. Fotogalerie akce je dostupná na http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=22731


© 2019 VŠB-TU Ostrava