Studenti reprezentovali Fakultu bezpečnostního inženýrství na mezinárodní konferenci

Účast studentů Jindřicha Pospíšila a Tomáše Pítříka na mezinárodní konferenci "Resource and Energy Efficiency in Production and Transportation".
info-image

Jako studenti Fakulty bezpečnostního inženýrství jsme společně s třemi dalšími studenty z Fakulty strojní a Fakulty stavební reprezentovali Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava na mezinárodní konferenci v německém městě Zittau.  

Konference se konala od 28. května do 1. června a byla zaměřená na udržitelný rozvoj. V rámci konference jsme prezentovali náš poster na téma udržitelné výroby a spotřeby. Měli jsme možnost poslechnout si přednášky vysoce respektovaných profesorů na témata jako je skladování energie, 3D tisk a elektro vozidla. Navštívili jsme výrobní linku na elektronická vozidla VolksWagen v Drážďanech, Muzeum dopravy a experimentální laboratoř zabývající se 3D tiskem. V rámci programu jsme měli možnost navázat kontakt se studenty ze čtrnácti různých zemí a to v podobě soutěže ve vaření, BBQ se zpěvem a výrobou posterů v náhodných skupinách. Informace a zážitky z konference nám otevřely oči a mysl.

Pokud se nám naskytne další šance, nebudeme váhat se něčeho podobného zúčastnit znovu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava