Riešenie krízových situácií a Mladá veda

Studenti doktorského studia a pedagogičtí pracovníci Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO se zúčastnili mezinárodní vědecké konference v Žilině
info-image

Ve dnech 23. - 24. května 2018 se uskutečnila na akademické půdě Žilinskej univerzity v Žiline 23. mezinárodní vědecká konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“. Cílem konference byla výměna teoretických poznatků získaných z vědecko-výzkumné činnosti a praktických zkušeností z krizového řízení ve veřejné správě i v podnikatelských subjektech, z problematiky ochrany osob a majetku, problematiky bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury, protipožární bezpečnosti a záchranných služeb. Součástí této konference byla také XV. mezinárodní vědecká konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů „Mladá veda - Veda a krízové situácie“. Této konference se zúčastnilo z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO celkem 7 studentů doktorského studia, kteří si vyměnili poznatky se svými kolegy z Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline a Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.


© 2018 VŠB-TU Ostrava