Delegace z univerzity v Pekingu

Fakultu bezpečnostního inženýrství navštívila delegace z univerzity v Pekingu (Beijing Institute of Petrochemical Technology), univerzity s podobným odborným zaměřením.
info-image

Zástupci čínské univerzity v čele s panem prorektorem a děkanem fakulty se setkali s rektorem VŠB-TUO a na naší fakultě došlo k podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci. Jedním z hlavních bodů spolupráce budou výměnné pobyty studentů a již v červenci tohoto roku přijede 16 čínských studentů na letní školu pořádanou Fakultou bezpečnostního inženýrství.


© 2018 VŠB-TU Ostrava