Reportáž z konference Ochrana obyvatelstva - Zdravotní záchranářství 2018

Na přelomu ledna a února 2018 pořádali Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. a Fakulta bezpečnostního inženýrství již XVII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva - Zdravotní záchranářství 2018
info-image

Hlavním cílem konference bylo vyvolat diskusi mezi odborníky o zapojení moderních technologií do systému varování a informování obyvatelstva, a toto se určitě podařilo. V rámci jednoho bloku účastníci konference měli možnost porovnat směry, kterými se v této oblasti ubírá Česká republika a její sousedé (Slovensko, Polsko, Rakousko) a zároveň mohli v přednášce představitelů firmy UMS z Norska vidět i směřování dalších států (Holandsko, Norsko, Švédsko, atd.). Zvolené téma i přednesené příspěvky byly účastníky konference kladně hodnoceny. Dle slov organizátorů konference to je velký závazek a také cíl do budoucna. Rádi by ten náš „malý rybníček“ bezpečnostní komunity rozvířili pohledy zvenčí – tj. zapojili do stanovených témat konferencí více zahraničních odborníků.

Konferenci finančně podpořili Moravskoslezský kraj, Skupina ČEZ a firma ČEPS, a.s.

Jak to na konferenci samotné probíhalo, se můžete podívat na videu a ve fotogalerii.


© 2019 VŠB-TU Ostrava