Meeting Akce COST CM1404 (SMARTCATs)

Spolu se skupinou kolegů z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO jsme se ve dnech 23. - 27. října 2017 zúčastnili přípravy a organizačního zajištění třetího výročního mítinku Akce COST CM1404 (SMARTCATs) konaného letos v Praze na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky, v.v.i. (dále jen ÚFCH AV ČR).
info-image

Kromě plnění povinností vyplývajících z našeho spolupořadatelství a členství v místním organizačním výboru, jsme rovněž aktivně participovali na odborném programu, a to následujícími příspěvky. (2 postery v rámci panelových diskuzí a 1 ústní přednáška prezentována prof. Zelingerem):

"High resolution infrared spectroscopy as diagnostic tool for combustion and plasma chemistry" (Autoři: Z. Zelinger*, V. Nevrlý, E. Grigorová, P. Bitala, M. Dostál, J. Suchánek, P. Kubát, M. Ferus, S. Civiš)

"Hydroxyl radical measurement in atmospheric pressure dimethyl ether-air laminar premixed flat flame using tunable diode laser absorption spectroscopy" (Autoři: V. Nevrlý*, M. Dostál, P. Bitala, Z. Zelinger, J. Suchánek, V. Válek, V. Klečka, P. Kubát, P. Engst, M. Vašinek, J. Wild)

"Wavelength modulation spectroscopy for multicomponent analytics of biomass burning tracers" (Autoři: M. Dostál, V. Válek, J. Suchánek*, E. Kristlová, P. Roupcová, Z. Zelinger, V. Nevrlý, P. Bitala, P. Kubát, M. Ferus, S. Civiš) 
 

Špičkovou úroveň mítnku je možné dokumentovat přibližně stovkou zahraničních účastníků se zastoupením celé plejády evropských pracovišť působících na poli chemie procesů spalování se zaměřením na vývoj a testování nových typů paliv/nosičů energie. 
 
Pozitivní tvůrčí prostředí, sdílení poznatků a vstřícnost k dialogu a vzájemné spolupráci, to jsou obvyklé jmenovatele výročních mítinků Akcí COST (CoOperation in Science and Technology). Jako spolupořadatelé pevně věříme, že jsme pro tuto událost poskytli odpovídající zázemí i pohostinnou atmosféru.

Po odborné i organizační stránce byla tato koference značným úspěchem a přinesla řadu nových poznatků a impulzů pro další vývoj a směřování Akce COST CM1404, jejíž příští výroční (finální) mítink se bude konat v Neapoli na přelomu roku 2018/2019.

Zároveň uskutečnění této konference významným způsobem přispělo k řešení první etapy společného projektu ÚFCH JH AV ČR a VŠB-TUO s názvem "Dekompoziční cesty chytrých paliv studované infračervenou spektroskopií" (LTC17071), který je podporován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu INTER-EXCELLENCE (podprogramu INTER-COST).

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava