Exkurze studentů oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu na Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Dne 2. 11. 2017 se studenti 4. ročníku prezenční formy studia oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu zúčastnili exkurze na pracoviště Akademie věd ČR v Praze.
info-image

Dne 2. 11. 2017 se studenti 4. ročníku prezenční formy studia oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu zúčastnili exkurze na pracoviště Akademie věd ČR v Praze. Účastníky exkurze přivítala Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., která se také ujala úvodní přednášky o historii, poslání a zaměření jednotlivých pracovišť UFCH JH. V rámci separovaných skupin poté navštívili studenti tři laboratoře UFCH JH, a to Laboratoř FT a laserové spektroskopie, Laboratoř dynamiky molekul a klastrů, Laboratoř spektroskopie a laboratoře badatelského centra PALS (Prague Asterix Laser System), provozovaného v rámci společného pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Cílem návštěvy těchto špičkových pracovišť bylo seznámit se s aktuálně studovanou problematikou fyzikálních a chemických procesů  realizovaných na úrovni základního výzkumu a nahlédnou pod pokličku “alchymistických“ pracovišť AV ČR. Za možnost zúčastnit se této exkurze patří dík jednak prof. Zdeňku Zelingerovi a Ing. Stejskalové z AV ČR, ale také pedagogům Václavu Nevrlému a Petrovi Bitalovi a vedení Fakulty bezpečnostního inženýrství.


© 2018 VŠB-TU Ostrava