VŠB se zapojuje do Globální platformy ke snižování rizik katastrof

Účast pana prof. RNDr. Pavla Danihelky, CSc. z FBI VŠB - TU Ostrava na Globální platformě ke snižování rizik katastrof UNISDR
info-image

Ve dnech 22. až 26. 5. 2017 proběhla v mexickém Cancúnu za účasti více než pěti tisíc světových vědců, politiků, krizových manažerů a zástupců komunit "Globální platforma ke snižování rizik katastrof UNISDR"

http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en

Členem delegace české vlády, vedené velvyslancem při OSN Janem Károu, byl spolu se zástupci GŘ HZS a ČHMÚ také prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. z FBI VŠB - TU Ostrava jako reprezentant české Národní platformy ke snižování rizik katastrof. VŠB-TUO se zapojuje do řešení globálních problémů v oblasti přírodních a technologických rizik dlouhodobě pracemi v Evropské platformě ke snižování rizik katastrof, účastí na akcích Spojených národů a na národní úrovni spoluprací s MŽP při přípravě Koncepce environmentální bezpečnosti ČR.

https://www.unisdr.org/archive/52098

http://www.mzv.cz/mission.geneva/cz/humanitarni_pomoc/snizovani_rizika_katastrof/unisdr_cr_prezentovala_sve_zkusenosti_s.html

http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_bezpecnost

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava