Předání pamětních medailí Hasičského záchranného sboru České republiky

9. 11. 2018
Dne 8. listopadu 2018 se uskutečnilo v budově Národního archivu v Praze předání pamětních medailí Hasičského záchranného sboru České republiky u...

Vyhlášení Studentské vědecké a odborné činnosti na rok 2019

30. 10. 2018
Děkan FBI VŠB-TUO vyhlašuje na rok 2019 Studentskou vědeckou a odbornou činnost.

Velkorozměrové zkoušky v reálném stavebním objektu

26. 9. 2018
miniatura
Ve dnech 6. - 7. září pracovníci Katedry požární ochrany společně s vědci z oddělení výzkumu a vývoje Technického ústavu požární ochrany Praha...

Podejte si přihlášku, studujte a získejte stipendium až 32 000 Kč

13. 4. 2018
miniatura
Studujte techniku nebo ekonomii a těšte se na mimořádné prospěchové stipendium.

Letní brigáda pro ArcelorMittal Ostrava (ArcelorMittal Ostrava, a.s.)

15. 6. 2017
miniatura
Chcete získat praktické zkušenosti u jednoho z největších zaměstnavatelů MS kraje a vydělat si zajímavé peníze během letních měsíců?

Reportáž z konference Požární ochrana 2016

5. 10. 2016
Ve dnech 21. – 22. září 2016 pořádala Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství,...

Odborný asistent Katedry elektroenergetiky (VŠB-TUO)

8. 11. 2018
Děkan FEI VŠB-TUO vypisuje výběrové řízení k obsazení následujících míst akademických pracovníků - • 1 místo na pozici odborný asistent Katedry...

Seminář AVHZSP

25. 10. 2018
miniatura
Ve dnech 17. a 18. října 2018 se katedra 030 podílela na organizaci výročního XX. semináře pořádaného Asociací velitelů podnikových hasičů.

Přednáška plk. Ing. Antonína Krömera z HZS MSK pro studenty FBI

11. 12. 2017
Dne 4. 12. se uskutečnila přednáška s názvem Analýza hrozeb pro ČR a Analýza rizik – kraj a ORP pod vedením plk. Ing. Antonína Krömera z HZS MSK pro...

Rektorát plný studujících hasičů

28. 11. 2016
miniatura
Ohlédnutí za soutěží "Studentský železný hasič 2016", která proběhla 19. listopadu 2016.

Jak proběhla noc vědců na FBI?

5. 10. 2016
miniatura
Na Fakultě bezpečnostního inženýrství proběhla dne 30. 9. 2016 Ostravská noc vědců 2016 s podtitulkem „BEZPEČNOST“.

Vedoucí katedry bezpečnosti práce a procesů (VŠB-TUO)

31. 10. 2018
Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO v souladu s čl.14 odst. 6 Statusu FBI VŠB-TUO vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího...

Studium v Bavorsku

1. 10. 2018
Stipendium pro studenty mnavazujicího magisterského nebo doktorského studia.

Cena Bezpečnostní rady státu pro rok 2018

15. 5. 2018
Disertační práce Ing. Petra Novotného, Ph.D., získala Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky...

Neuvěřitelných 140 dárců krve z FBI

17. 10. 2017
miniatura
Fakulta bezpečnostního inženýrství zvládla Krevní výzvu na jedničku, tedy vlastně na stočtyřicítku.

Exkurze studentů u Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně

21. 10. 2016
miniatura
Dne 18. 10. 2016 se uskutečnila exkurze studentů fakulty u Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně
5. 11. 2018 , 16:00
Přednáška konaná v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR pro širokou veřejnost. Zváni jste úplně všichni.
20. 11. 2018 , 13:15 - 14:45
Přednáška Ing. Radima Pittnera ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
23. 11. 2018 , 9:00 - 12:15
Přednáška Mgr. Ivany Tovaryšové a PhDr. Dagmar Bortlik-Fišerové
27. 11. 2018 , 9:00 - 15:00
Kariérní centrum VŠB-TUO vás zve na ochutnávku všech služeb Kariérního centra, letos s účastí Mariana Jelínka, mentálního kouče Jaromíra Jágra.
27. 11. 2018 , 13:15 - 14:45
Přednáška doc. Ing. Martina Hromady, Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty Aplikované Informatiky
27. 11. 2018 , 12:30 - 14:00
Přednáška kpt. Mgr. Lukáše Pidhaniuka a kpt. PhDr. Jakuba Kufčáka z GŘ HZS ČR
30. 1. 2019 - 31. 1. 2019
XVIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019

© 2018 VŠB-TU Ostrava