Jak probíhá evakuace?

13.9.2017
miniatura
V souvislosti s hurikánem Irma odpovídal v pátek 8. září v České televizi doc. Vilém Adamec z Fakulty bezpečnostního inženýrství na otázky týkající se...

Letní škola pro Ph.D. studenty v oblasti bezpečnosti

17.8.2017
miniatura
Ve dnech 10. - 14. 7. 2017 proběhl na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava první ročník mezinárodní...

Podej si přihlášku a získej stipendium až 32 000 Kč

23.6.2017
miniatura
Zapiš se na techniku, studuj a těš se na mimořádné prospěchové stipendium už za zimní semestr.

Simulujeme, abychom lépe zachraňovali

25.1.2017
miniatura
Dne 18. ledna 2017, v rámci Dne otevřených dveří na FBI, bylo zájemcům o studium představeno i provizorní fakultní simulační a trenažérové pracoviště....

Rektorát plný studujících hasičů

28.11.2016
miniatura
Ohlédnutí za soutěží "Studentský železný hasič 2016", která proběhla 19. listopadu 2016.

"Česká republika v bezpečnostní architektuře EU,NATO, OSN"

15.11.2016
miniatura
Přednáška s plk. Ing. Danielem Dittrichem proběhla ve pondělí 14. listopadu.2016 v aule FBI na LC104.

Reportáž z konference Požární ochrana 2016

5.10.2016
Ve dnech 21. – 22. září 2016 pořádala Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství,...

Simulace průmyslové havárie v deltě Dunaje proběhla za účasti odborníků z FBI

15.9.2015
miniatura
Krizové cvičení v Moldávii se uskutečnilo 3. září 2015.

Nabídka studijní praxe/stáže

21.8.2017
Společnost FENCL SAFETY s.r.o. poskytující služby v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí v průmyslu, ve službách, školství a...

TECHNIK HSEQ (MND Drilling & Services a.s.)

27.7.2017
MND Drilling & Services a.s., největší vrtný kontraktor v České republice poskytující komplexní nabídku služeb spojených s průzkumnými a těžebními...

Letní brigáda pro ArcelorMittal Ostrava (ArcelorMittal Ostrava, a.s.)

15.6.2017
miniatura
Chcete získat praktické zkušenosti u jednoho z největších zaměstnavatelů MS kraje a vydělat si zajímavé peníze během letních měsíců?

Simulovali Češi i Poláci

9.12.2016
miniatura
Společné simulační cvičení studentů Katedry Ochrany obyvatelstva FBI - VŠB TU Ostrava a Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Pomorska w...

"Poskytování služeb v oblasti integrální bezpečnosti"

22.11.2016
miniatura
Dne 21.11.2016 na FBI VŠB-TU Ostrava proběhla přednáška Ing. Leandera Lazarczyka.

Simulujeme, abychom zachraňovali

4.11.2016
miniatura
Slavnostní otevření dočasného simulačního pracoviště Fakulty bezpečnostního inženýrství.

Jak proběhla noc vědců na FBI?

5.10.2016
miniatura
Na Fakultě bezpečnostního inženýrství proběhla dne 30. 9. 2016 Ostravská noc vědců 2016 s podtitulkem „BEZPEČNOST“.

Specialista bezpečnosti práce (FENCL SAFETY s.r.o.)

21.8.2017
Společnost FENCL SAFETY s.r.o. poskytující služby v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí v průmyslu, ve službách, školství a...

Vyhlášení voleb na děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství

27.6.2017
miniatura
Akademický senát vyhlásil volby na děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství.

Fakulta bezpečnostního inženýrství přijala „Krevní výzvu“

25.5.2017
miniatura
Krevní výzva FBI VŠB – TU Ostrava

Preventivní program Hasík CZ slavil

28.11.2016
miniatura
Preventivně výchovný program „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, oslavil dvacet let svého trvání v České...

"Integrální bezpečnost z pohledu hasičského záchranného sboru kraje"

16.11.2016
miniatura
Přednáška plk. Mgr. Radky Damkové, MPA proběhla dne 14.11.2016 v místnosti LUMA 52.

Exkurze studentů u Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně

21.10.2016
miniatura
Dne 18. 10. 2016 se uskutečnila exkurze studentů fakulty u Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně
21.9.2017 , 14.00 - 16.00
Představení kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství.
6.10.2017 , 17.00 - 22.00
Dne 6. 10. 2017 proběhne další ročník Ostravské noci vědců. FBI - VŠB TU Ostrava si opět připravila pro malé i velké návštěvníky pestrý program.

© 2017 VŠB-TU Ostrava