Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Posuzování vlivů na životní prostředí
Kód
RPP2017/210
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je příprava studijních materiálů povinně volitelného předmětu Posuzování vlivů na životní prostředí. Předmět je nabízen studentům prezenční i kombinované formy studia v navazujícím magisterském studijním oboru: Bezpečnostní inženýrství. Vytvořené studijní materiály v elektronické podobě budou poskytnuty nejen studentům daného předmětu, ale i ostatním akademickým pracovníkům univerzity například prostřednictvím webových stránek fakulty. V současnosti neexistují ucelené studijní materiály, které by mohly být doporučeny studentům ke studiu tohoto předmětu. Předmět se zaměřuje vysvětlení základních vlastností a charakteristik vybraných složek životního prostředí a na druhé straně na negativní vlivy vybraných technologií a výrobků na životní prostředí.
Zpět na seznam