Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Stroje, zařízení a technologie
Kód
RPP2017/189
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti na období 2016 až 2020 Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava bude projekt zaměřen na tvorbu učebních pomůcek pro cvičení z předmětu Stroje, zařízení a technologie, kde název a osnova předmětu byla pozměněna v rámci žádosti o reakreditaci bakalářského studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na FBI. Stroje, zařízení a technologie jsou vstupním předmětem odborného studia na FBI přinášející informace o základních znalostech tvorby technické dokumentace a funkce strojních součástí, hřídelových spojek, tlakových nádob, potrubí, armatur, čerpadel a kompresorů ve všech oborech dalšího studia na fakultě. Hlavním cílem projektu je zajistit vysokou efektivitu a atraktivitu výše uvedeného předmětu prostřednictvím vhodně navržených učebních pomůcek pro cvičení, které budou vycházet ze současného stavu poznání dané problematiky a zároveň budou respektovat hlavní didaktické zásady. Výstupem projektu budou zejména následující učební pomůcky: PowerPointové prezentace, pracovní listy obsahující úkoly pro individuální či skupinovou práci. Mimo výše uvedené učební pomůcky bude z projektu pořízena odborná literatura a DVD pro podporu výuky a jiné.
Zpět na seznam