Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury
Kód
VI20152019049
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program bezpečnostního výzkumu
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je výzkum KI se zaměřením na dynamické hodnocení souvztažnosti evropsky významných sektorů (energetiky, dopravy a ICT) a jejich prvků, popis synergického efektu selhání těchto systémů a jejich vlivu na predikování dopadů a stanovení dynamického hodnocení odolnosti KI. Praktická část projektu je zaměřena na tvorbu systému určování klíčových prvků pozemní dopravní KI, KI odvětví energetiky a KII v kontextu jejích souvztažnosti a ve vazbě na krizovou připravenost územních celků.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam