Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odborný garant konference

Osoba
David ŘEHÁK VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika

Vědecký výbor konference

Osoba
Milan ADÁMEK Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Karla BARČOVÁ VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Aleš BERNATÍK VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Zdeněk DVOŘÁK Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Jacek DWORZECKI Jan Dlugosz University in Czestochowa, Polsko
Martin HROMADA Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Roman JAŠEK Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Petr KUČERA VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Tomáš LOVEČEK Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Vladimír MÓZER Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Balázs Vince NAGY Budapest University of Technology and Economics, Maďarsko
Jiří POKORNÝ VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Witalis PELLOWSKI Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Polsko
Marzena PÓŁKA Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Polsko
Jozef RISTVEJ Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Marek RYBAKOWSKI Uniwersytet Zielonogórski, Polsko
Eva SVENTEKOVÁ Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Katarzyna TOBÓR-OSADNIK Politechnika Śląska, Polsko
Mike ZEEGERS Security Risk Watch, Nizozemsko

Organizační výbor konference

Osoba
Zuzana BYSTŘIČANOVÁ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.
Lenka ČERNÁ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.
David PATRMAN VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Alena ŠPLÍCHALOVÁ VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika