Konference a semináře

Postřehy z Austrálie a její bezpečnosti

19. 3. 2018, 13:30 - 15:00, LUM D 305, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku prof. Pavla Danihelky z jeho pracovního pobytu v Austrálii, kde navštívil významné univerzity - Central Queensland University a Curtin University - a jehož výsledkem je podepsání dohody o vzájemné spolupráci mezi těmito institucemi a FBI.

Pozvánka na konferenci BOZP 2018

miniatura
18. 4. 2018 - 19. 4. 2018, Horský hotel Sepetná, Ostravice
Přijměte pozvání na 18. ročník mezinárodní konference BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2018.

© 2018 VŠB-TU Ostrava