Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB‐Technické univerzity Ostrava oznamuje, že podle § 72 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., bylo na fakultě zahájeno řízení ke jmenování profesorem paní bryg. dr hab. Marzena Półka, (prof. ‐ Szkoła Główna Służby Pożarniczej), Varšava.

Oznámení