Informace pro uchazeče

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

  • bakalářské studium v prezenční a v kombinované formě studia (pro kombinovanou formu studia i v konzultačních střediscích Praha a LázněbBohdaneč)
  • magisterské navazující studium v prezenční a kombinované formě studia (pro kombinovanou formu studia i v konzultačních středisku Praha)

 Přihláška se podává v  elektronické podobě na formuláři, který je dostupný na webovém portálu školy http://uchazec.vsb.cz.

Zkrácenou verzi elektronické přihlášky je nutno zaslat na studijní oddělení FBI!!!

Termín pro podávání přihlášek: 12. 6. 2017 – 14. 7. 2017

Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium: 16. 8. 2017 - Ostrava

Více o podmínkách přijetí na Fakultu bezpečnostního inženýrství najdete na tomto odkazu!


Přijímací řízení pro doktorské studium - AR 2017/2018© 2017 VŠB-TU Ostrava