Informace pro uchazeče

CHCEŠ MÍT PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST?

Vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblastech souvisejících s bezpečností jsou a nadále budou preferováni a žádáni jak u nás, tak v zahraničí. Absolventi naleznou bez problémů uplatnění ve veřejné správě, v bezpečnostních složkách, v podnicích a organizacích na místech bezpečnostních manažerů, ve výzkumných ústavech, v pojišťovnách a mnozí absolventi se uplatní i v soukromém podnikání.

CHCEŠ CESTOVAT?

V současné době má Fakulta bezpečnostního inženýrství podepsány smlouvy pro výměnu studentů s četnými univerzitami v zahraničí a každým rokem navazuje další. Mezi oblíbené destinace patří Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Francie, ale studovat můžeš i mimo státy Evropy, například v Peru, Thajsku, Korei nebo Japonsku.

CHCEŠ POZNÁVAT NOVÉ VĚCI?

Fakulta disponuje moderně vybavenými laboratořemi a učebnami s možností využití nejnovější didaktické a počítačové techniky a moderních softwarových produktů. Podporujeme talentované studenty nejen formou stipendií, ale nabízíme jim rozšíření kvalifikace získáním odborné způsobilosti na úseku požární ochrany a výuku cizích jazyků nad rámec běžných studijních povinností.

CHCEŠ MÍT POCIT BEZPEČÍ?

Kde jinde než na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Na FBI budeš obklopen lidmi a podmínkami mít pocit jistoty a bezpečí tím, že, které přirozeně naplní Tvé potřeby bezpečí.

CHCEŠ SE BAVIT?

Život na VŠB a FBI je plný zážitků. A stále se něco děje. Ať už se jedná o sportovní vyžití, plesy, koncerty, večírky, výstavy, výlety, Majáles nebo jiné kulturní akce. Pravidelně se účastníme a pořádáme soutěže v požárním sportu a naši studenti se mohou pyšnit i titulem mistři světa v jedné z disciplín tohoto sportu.

Na svá studentská léta v Ostravě budeš určitě rád vzpomínat.

CHCEŠ POTKÁVAT ZAJÍMAVÉ LIDI?

Potom jsi zde správně. S FBI spolupracují odborníci z různých oblastí souvisejících s bezpečností ať už formou přenášek, vystoupení na konferencích, organizací praxí pro studenty nebo jako konzultanti závěrečných prací studentů. A jedná se jak o tuzemské tak zahraniční odborníky.

CHCEŠ PŘEŽÍT?

Tvé studium na FBI nebude jen o přežití, ale bude jedním velkým dobrodružstvím. Nabízíme Ti praxi zaměřenou na nouzové přežití. Naučíš se stavět dekontaminační prostor, navázat radiové spojení, stavět nornou stěnu a její aplikaci na vodní nádrži, zachraňovat na vodě tonoucího, první pomoc a další dovednosti. A pod vedením profesionálů si ověříš svou psychickou i fyzickou zdatnost.

CHCEŠ BÝT HRDÁ NA SVÉ VZDĚLÁNÍ?

Jsme nejmladší fakultou univerzity s dlouholetou tradicí a jsme jedinou fakultou v republice, která nabízí unikátní obory orientované na bezpečnost. Náplň studia je zaměřena především na analýzu a prevenci rizik, požární bezpečnost, bezpečnost práce, osob, majetku, dopravy, havarijní plánování, krizové řízení, Integrovaný záchranný systém, ochranu obyvatelstva a další oblasti.


© 2018 VŠB-TU Ostrava