Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí spoustu špičkových studijních oborů v oblasti bezpečnosti. Vyberte si studijní obor, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Akademický rok výuky

Bakalářské programy

Bezpečnost práce a procesů
„SAFETY FIRST“ to je motto, které tě bude provázet našim 3-letým studiem. Bezpečnost práce a procesů je to, co nás všechny spojuje. Staň se i ty součástí našeho týmu a získej znalosti, dovednosti a kompetence k úspěšnému řízení bezpečnosti ve společnosti. Už během studia tě zapojíme do praxe a tvou odbornou angličtinu ti snadno zdokonalíme :-). Rád by sis při hledání práce vybíral z více nabídek? Pak neváhej a studuj studijní program „Bezpečnost práce a procesů“. Těšíme se na tebe!
Zjistěte více
Ochrana obyvatelstva a krizový management
Studijní program Ochrana obyvatelstva a krizový management Tě naučí zajišťovat bezpečnost obyvatelstva v průběhu závažných havárií, nehod a přírodních katastrof. V rámci studia si rozvineš schopnosti a dovednosti manažera s cílem úspěšného zvládání mimořádných a krizových situací a předcházet jim. Studium je zaměřené převážně na odborné předměty v malých skupinkách s využitím zážitkové výuky pod vedením akademiků a odborníků z praxe z České republiky a zahraničí. Pro výuku vyžíváme fakultní...
Zjistěte více
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Tradiční bakalářský studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost nyní nabízí studium ve studijním oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.
O STUDIJNÍM OBORU
Studijní obor Technická požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Tě naučí porozumět nebezpečí vzniku požáru a výbuchu v objektech a technologiích. V rámci studia si doplníš teoretický a přírodovědní základ, abys rozvíjel znalosti, jak vhodně předcházet a navrhovat preventivní opatření k předcházení vzniku požáru a...
Zjistěte více
Technická bezpečnost osob a majetku
Multidisciplinární bakalářský studijní program Technická bezpečnost osob a majetku Tě naučí tvůrčím způsobem zajišťovat fyzickou bezpečnost, technickou a režimovou ochranu, fyzickou ostrahu a budeš mít další dovednosti v rámci bezpečnostních služeb právnických a fyzických osob, nebo u orgánů státní správy, podílejících se na zajištění bezpečnosti před protiprávními činy osob, nebo při řešení fyzické bezpečnosti u mimořádných událostí, nebo objektů zvláštního významu.

V rámci studia si...
Zjistěte více

Navazující magisterské programy

Bezpečnostní inženýrství
Bezpečnostní technik

CO SE NOVÉHO NAUČÍM
Naučím se na svět dívat kritickým okem „bezpečáka“. Na základě analýz rizik identifikovat hrozící nebezpečí a s riziky dále pracovat a navrhovat preventivní opatření k jejich eliminaci. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích, nakládat s nebezpečnými látkami, objasňovat průmyslové havárie a jejich doprovodné jevy jako je výbuch nebo požár a spoustu dalších dovedností.

JAKÉ PŘEDMĚTY BUDU STUDOVAT
Bezpečnost technologií ▪...
Zjistěte více
Bezpečnostní plánování
Navazující studijní program Bezpečnostní plánování je určen především absolventům bakalářských studijních programů technického charakteru orientovaných na problematiku bezpečnosti. Bezpečnostní plánování v sobě integruje problematiku ochrany obyvatelstva, havarijní připravenosti, krizového managementu a ochrany kritické infrastruktury. Absolventi mohou získané znalosti uplatnit jak v bezpečnostních sborech tak i ve veřejném či soukromém sektoru.
Zjistěte více
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Navazující magisterský studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost nyní nabízí studium ve studijním oboru Technická bezpečnost osob a majetku.
Další tři původní studijní obory
Bezpečnostní inženýrství
Bezpečnostní plánování
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
se staly samostatnými studijními programy a informace naleznete přímo u těchto studijních programů.
Zjistěte více
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
O STUDIJNÍM PROGRAMU
Studijní program Technická požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Ti rozšíří znalosti potřebné pro inženýrský přístup k řešení problémů spojených se vznikem, rozvojem a likvidací požárů a dalších mimořádných událostí a navrhováním preventivních opatření pro jejich předcházení. Budeš se moci profilovat do dvou základních oblastí požární prevence nebo požární represe.
V požární prevenci se budeš zaměřovat na získání dovedností, abys dokázal zpracovat požárně bezpečnostní...
Zjistěte více

Doktorské programy

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)
Studium navazuje na magisterské studijní obory Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní plánování, Technická bezpečnost osob a majetku studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost a na další obory magisterského studia jiných studijních programů zahrnující prvky bezpečnosti, ale neuzavírá se ani před absolventy jiných magisterských oborů, kteří následně získali teoretické znalosti i praktické zkušeností v oblasti bezpečnosti. V rámci...
Zjistěte více