Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí spoustu špičkových studijních oborů v oblasti bezpečnosti. Vyberte si studijní obor, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Akademický rok výuky

Bakalářské programy

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Bakalářský studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost nabízí studium ve čtyřech studijních oborech pokrývajících zaměření fakulty v oblasti bezpečnosti. Jedná se o obory
Bezpečnost práce a procesů
Havarijní plánování a krizové řízení
Technická bezpečnost osob a majetku
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Podrobnosti uchazeč nalezne u jednotlivých studijních oborů.
Uchazeči jsou přijímáni ke studiu ve studijním programu, první rok studia je společný a studijní obor si
Zjistěte více

Navazující magisterské programy

Bezpečnostní plánování
Navazující studijní program Bezpečnostní plánování je určen především absolventům bakalářských studijních programů technického charakteru orientovaných na problematiku bezpečnosti. Bezpečnostní plánování v sobě integruje problematiku ochrany obyvatelstva, havarijní připravenosti, krizového managementu a ochrany kritické infrastruktury. Absolventi mohou získané znalosti uplatnit jak v bezpečnostních sborech tak i ve veřejném či soukromém sektoru.
Zjistěte více
HSE Professional
U magisterského navazujícího studia budou uchazeči přijímáni na studijní program v prezenční formě studia. Součástí přijímacího řízení není zkouška. Ke studiu mohou být přijati absolventi bakalářských studijních oborů podobného zaměření. Posuzování náplně předmětů předchozí a jejich srovnání s požadovaným základem provádí garant programu individuálně na základě porovnání osnov předmětů a rozsahů výuky. Budou brány v úvahu výsledky předcházejícího studia. Konečné rozhodnutí provede děkan.
Zjistěte více
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Navazující magisterský studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost nabízí studium ve čtyřech studijních oborech pokrývajících zaměření fakulty v oblasti bezpečnosti. Jedná se o obory
Bezpečnostní inženýrství
Bezpečnostní plánování
Technická bezpečnost osob a majetku
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Podrobnosti uchazeč nalezne u jednotlivých studijních oborů.
Studium ve studijním programu je koncipováno tak, že absolventi mohou nastoupit do praxe, případně pokračovat
Zjistěte více

Doktorské programy

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)
Studium navazuje na magisterské studijní obory Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní plánování, Technická bezpečnost osob a majetku studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost a na další obory magisterského studia jiných studijních programů zahrnující prvky bezpečnosti, ale neuzavírá se ani před absolventy jiných magisterských oborů, kteří následně získali teoretické znalosti i praktické zkušeností v oblasti bezpečnosti. V rámci
Zjistěte více