Informace o výsledcích přijímací zkoušky a přijímacího řízení na Fakultu bezpečnostního inženýrství.