VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství

Absolventi doktorského studijního programu získají nejvyšší vysokoškolské vzdělání pro uplatnění ve výzkumu a vývoji, vzdělávání, v organizacích poskytujících expertní služby. Předpokladem přijetí je ukončené magisterské studium ve stejném nebo příbuzném oboru.

O doktorském studiu

  • Má standardní délku studia čtyři roky.
  • Je určen pro absolventy magisterského studijního programu.
  • Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Co získáte doktorským studiem?

  • Akademický titul doktor Ph.D. z VŠB-TUO
  • Přípravu pro řešení úkolů aplikované vědy
  • Díky praxi jste připraveni na vědeckou kariéru

Proč studovat u nás?

1)

Uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

2)

Perspektivní fakulta. Studijní obory připravují specialisty pro podnikovou sféru, státní správu a samosprávu s vysoce perspektivním a prestižním uplatněním.

3)

Unikátní obory orientované na bezpečnost a požární ochranu.

4)

Široce zaměřené interdisciplinární studium s možnou odbornou profilací.

5)

Moderní technické vybavení. Fakulta disponuje moderně vybavenými laboratořemi a učebnami s možností vyžití nejnovější didaktické a počítačové techniky.

6)

Možnost studia a uplatnění v zahraničí.

7)

Osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany.

8)

Možnost studia i mimo sídlo fakulty.

Co u nás chcete studovat?

Vyberte si program

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.