VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství

Absolventi bakalářského studijního programu získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi nebo pro navazující magisterské studium.

Studujte u nás obor svých snů

Vyberte si svůj vysněný obor s klidem a bez starostí.

Podat přihlášku

Studujte u nás obor svých snů

Vyberte si svůj vysněný obor s klidem a bez starostí.

Podat přihlášku

O bakalářském studiu

  • Má dobu studia čtyři roky.
  • Je kratší formou vysokoškolského vzdělávání.
  • V prvním ročníku je studium společné pro všechny obory.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).
  • Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách, jsou však dobře připraveni na další studium.

Co u nás chcete studovat?

Vyberte si program

Proč studovat u nás?

1)

Uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

2)

Perspektivní fakulta. Studijní obory připravují specialisty pro podnikovou sféru, státní správu a samosprávu s vysoce perspektivním a prestižním uplatněním.

3)

Unikátní obory orientované na bezpečnost a požární ochranu.

4)

Široce zaměřené interdisciplinární studium s možnou odbornou profilací.

5)

Moderní technické vybavení. Fakulta disponuje moderně vybavenými laboratořemi a učebnami s možností vyžití nejnovější didaktické a počítačové techniky.

6)

Možnost studia a uplatnění v zahraničí.

7)

Osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany.

8)

Možnost studia i mimo sídlo fakulty.

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.