VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství

Staňte se žádanými odborníky v oblasti bezpečnosti. Otevřou se vám dveře do celého světa.

Proč studovat u nás?

1)

Uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

2)

Perspektivní fakulta. Studijní obory připravují specialisty pro podnikovou sféru, státní správu a samosprávu s vysoce perspektivním a prestižním uplatněním.

3)

Unikátní obory orientované na bezpečnost a požární ochranu.

4)

Široce zaměřené interdisciplinární studium s možnou odbornou profilací.

5)

Moderní technické vybavení. Fakulta disponuje moderně vybavenými laboratořemi a učebnami s možností vyžití nejnovější didaktické a počítačové techniky.

6)

Možnost studia a uplatnění v zahraničí.

7)

Osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany.

8)

Možnost studia i mimo sídlo fakulty.