Na co se můžete těšit v letošním akademickém roce? Podívejte se do přehledného harmonogramu a zjistěte, co vás letos na Fakultě bezpečnostního inženýrství čeká.

Termín Název Poznámka
15.06.2018 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
15.06.2018 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2018 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
23.08.2018 - 24.08.2018 Zápis do studia - I ročník
01.09.2018 Začátek akademického roku
03.09.2018 - 06.09.2018 Zápis do studia - II ročník
03.09.2018 - 06.09.2018 Zápis do studia - III ročník
03.09.2018 - 06.09.2018 Zápis do studia - IV ročník
03.09.2018 - 06.09.2018 Zápis do studia - II ročník navazující
03.09.2018 - 06.09.2018 Zápis do studia - I ročník navazující
03.09.2018 - 06.09.2018 Zápis do dalšího ročníku studia
17.09.2018 Začátek výuky v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
01.10.2018 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
11.10.2018 Imatrikulace
15.11.2018 Slavnostní vědecká rada
26.11.2018 - 10.02.2019 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
26.11.2018 - 16.12.2018 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
22.12.2018 Konec výuky v zimním semestru
23.12.2018 - 06.01.2019 Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 10.02.2019 Zkouškové období zimního semestru
25.01.2019 Den otevřených dveří Ostrava
08.02.2019 - 12.02.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
08.02.2019 (12:04) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
11.02.2019 Začátek výuky v letním semestru
18.02.2019 (06:59) - 17.03.2019 Výběr oboru studentem - letní sem.
25.02.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
25.02.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
25.02.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
12.03.2019 Kariéra PLUS
18.03.2019 - 22.03.2019 Výběr oboru za studenta pověřenou osobou - letní semestr
28.03.2019 Slavnostní vědecká rada
05.04.2019 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
08.04.2019 - 03.05.2019 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
12.04.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
12.04.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
25.04.2019 Sportovní den
30.04.2019 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
30.04.2019 - 03.05.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
04.05.2019 - 10.05.2019 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
19.05.2019 Konec výuky v letním semestru
20.05.2019 - 07.07.2019 Zkouškové období letního semestru
27.05.2019 - 07.07.2019 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
27.05.2019 - 07.06.2019 Státní závěrečné zkoušky
03.06.2019 - 11.08.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
24.06.2019 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
24.06.2019 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
24.06.2019 Období promocí
08.07.2019 - 31.08.2019 Období letních prázdnin
08.07.2019 - 26.07.2019 Mezinárodní letní škola
15.07.2019 Kontrola studia po akademickém roce
15.07.2019 - 20.07.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2019 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2019 Konec akademického roku

Kontrola studia

Termín Název Poznámka
08.02.2019 - 12.02.2019 Kontrola studia po 1.semestru v prezenční formě bakalářského studia
15.07.2019 - 20.07.2019 Kontrola studia 1-3 ročníku v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia
15.07.2019 - 20.07.2019 Kontrola studia 1. ročníku v magisterských navazujících stduijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Závěr studia studentů 4. ročníku v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Kontrola studia

Termín Název Poznámka
15.06.2018 Zadání bakalářských prací
12.04.2019 Odevzdání bakalářských prací
30.04.2019 Závěrečná kontrola studia
27.05.2019 - 31.05.2019 Státní závěrečná zkouška

Závěr studia studentů 2. ročníku v navazujících magisterkcýh studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
15.06.2018 Zadání diplomových prací
12.04.2019 Odevzdání diplomových prací
30.04.2019 Závěrečná kontrola studia
03.06.2019 - 07.06.2019 Státní závěrečná zkouška

Výběr oboru studentem v bakalářském studijním programu pro prezenční a kombinovanou formu studia

Termín Název Poznámka
18.02.2019 - 17.03.2019 výběr oboru studentem
18.03.2019 - 22.03.2019 výběr oboru za studenta
25.03.2019 - 30.03.2019 schvalování oboru garentem

Tvorba OSP pro studium v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
05.04.2019 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
08.04.2019 - 03.05.2019 Tvorba OSP studentem
04.05.2019 - 10.05.2019 Schvalování OSP garantem

Tvorba OSP pro studium v navazujících magisterských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
05.04.2019 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
08.04.2019 - 03.05.2019 Tvorba OSP studentem
04.05.2019 - 10.05.2019 Schvalování OSP garantem