Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na co se můžete těšit v letošním akademickém roce? Podívejte se do přehledného harmonogramu a zjistěte, co vás letos na Fakultě bezpečnostního inženýrství čeká.

Termín Název Poznámka
15.06.2020 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
15.06.2020 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
18.08.2020 Zápis do studia - I ročník navazující
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2020 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2020 Začátek akademického roku
01.09.2020 - 04.09.2020 Zápis do studia - II ročník
01.09.2020 - 04.09.2020 Zápis do studia - III ročník
01.09.2020 - 04.09.2020 Zápis do studia - IV ročník
01.09.2020 - 04.09.2020 Zápis do studia - II ročník navazující
01.09.2020 - 04.09.2020 Zápis do dalšího ročníku studia
14.09.2020 Začátek výuky v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
28.09.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
12.11.2020 Slavnostní vědecká rada
23.11.2020 - 08.02.2021 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
30.11.2020 - 20.12.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
19.12.2020 Konec výuky v zimním semestru
20.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny
04.01.2021 - 06.02.2021 Zkouškové období zimního semestru
05.02.2021 - 11.02.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
05.02.2021 (12:00) - 05.02.2021 (14:00) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
08.02.2021 Začátek výuky v letním semestru
15.02.2021 (07:00) - 14.03.2021 (23:55) Výběr oboru studentem - letní sem.
22.02.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
22.02.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
22.02.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
09.03.2021 Kariéra PLUS
15.03.2021 - 19.03.2021 Výběr oboru za studenta pověřenou osobou - letní semestr
25.03.2021 Slavnostní vědecká rada
29.03.2021 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
06.04.2021 - 03.05.2021 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
16.04.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
16.04.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
28.04.2021 Sportovní den
30.04.2021 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
30.04.2021 - 08.05.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
04.05.2021 - 10.05.2021 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
15.05.2021 Konec výuky v letním semestru
17.05.2021 - 03.07.2021 Zkouškové období letního semestru
23.05.2021 - 04.07.2021 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
24.05.2021 - 04.06.2021 Státní závěrečné zkoušky
04.07.2021 - 31.08.2021 Období letních prázdnin
15.07.2021 Kontrola studia po akademickém roce
15.07.2021 - 21.07.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2021 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2021 Konec akademického roku

Kontrola studia

Termín Název Poznámka
05.02.2021 Kontrola studia po 1.semestru v prezenční a kombinované formě bakalářského studia
15.07.2021 Kontrola studia 1. ročníku v magisterských navazujících stduijních oborech v prezenční a kombinované formě studia
15.07.2021 Kontrola studia 1-3 ročníku v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Závěr studia studentů 4. ročníku v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Závěr studia

Termín Název Poznámka
15.06.2020 Zadání bakalářských prací
16.04.2021 Odevzdání bakalářských prací
30.04.2021 Závěrečná kontrola studia
01.05.2021 - 07.05.2021 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce
24.05.2021 - 28.05.2021 Státní závěrečná zkouška

Závěr studia studentů 2. ročníku v navazujících magisterkcýh studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
15.06.2020 Zadání diplomových prací
16.04.2021 Odevzdání diplomových prací
30.04.2021 Závěrečná kontrola studia
01.05.2021 - 07.05.2021 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce
31.05.2021 - 04.06.2021 Státní závěrečná zkouška

Výběr oboru studentem v bakalářském studijním programu pro prezenční a kombinovanou formu studia

Termín Název Poznámka
15.02.2021 - 14.03.2021 výběr oboru studentem
15.03.2021 - 19.03.2021 výběr oboru za studenta
22.03.2021 - 26.03.2021 schvalování oboru garentem

Tvorba OSP pro studium v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
06.04.2021 - 03.05.2021 Tvorba OSP studentem
30.04.2021 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
04.05.2021 - 10.05.2021 Schvalování OSP garantem

Tvorba OSP pro studium v navazujících magisterských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
06.04.2021 - 03.05.2021 Tvorba OSP studentem
30.04.2021 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
04.05.2021 - 10.05.2021 Schvalování OSP garantem