Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na co se můžete těšit v letošním akademickém roce? Podívejte se do přehledného harmonogramu a zjistěte, co vás letos na Fakultě bezpečnostního inženýrství čeká.

Termín Název Poznámka
15.06.2019 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
15.06.2019 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
15.08.2019 - 16.08.2019 Zápis do studia - I ročník
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2019 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2019 Začátek akademického roku
02.09.2019 - 06.09.2019 Zápis do studia - II ročník
02.09.2019 - 06.09.2019 Zápis do studia - III ročník
02.09.2019 - 06.09.2019 Zápis do studia - IV ročník
02.09.2019 - 06.09.2019 Zápis do studia - II ročník navazující
02.09.2019 - 06.09.2019 Zápis do studia - I ročník navazující
02.09.2019 - 06.09.2019 Zápis do dalšího ročníku studia
16.09.2019 Začátek výuky v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
30.09.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
09.10.2019 (08:00) Imatrikulace
14.11.2019 Slavnostní vědecká rada
25.11.2019 - 09.02.2020 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
25.11.2019 - 15.12.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
21.12.2019 Konec výuky v zimním semestru
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 09.02.2020 Zkouškové období zimního semestru
07.02.2020 - 07.02.2020 (14:01) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
07.02.2020 - 13.02.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
10.02.2020 Začátek výuky v letním semestru
17.02.2020 (07:00) - 15.03.2020 (23:55) Výběr oboru studentem - zímní sem.
24.02.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
24.02.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.03.2020 Kariéra PLUS
16.03.2020 - 22.03.2020 Výběr oboru za studenta pověřenou osobou - zimní semestr
30.03.2020 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
06.04.2020 - 03.05.2020 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
14.04.2020 - 31.08.2020 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
30.04.2020 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
30.04.2020 - 28.05.2020 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
04.05.2020 - 10.05.2020 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
25.05.2020 - 28.06.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
27.05.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
27.05.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
29.05.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
29.05.2020 - 04.06.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
31.05.2020 Konec výuky v letním semestru
01.06.2020 - 19.07.2020 Zkouškové období letního semestru
22.06.2020 - 03.07.2020 Státní závěrečné zkoušky
01.07.2020 - 31.07.2021 Období promocí termín bude upřesněn v návaznosti na uvolnění možností konání akcí
20.07.2020 - 31.08.2020 Období letních prázdnin
25.07.2020 Kontrola studia po akademickém roce
25.07.2020 - 31.07.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2020 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2020 Konec akademického roku

Kontrola studia

Termín Název Poznámka
07.02.2020 Kontrola studia po 1.semestru v prezenční a kombinované formě bakalářského studia
25.07.2020 Kontrola studia 1. ročníku v magisterských navazujících stduijních oborech v prezenční a kombinované formě studia
25.07.2020 Kontrola studia 1-3 ročníku v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Závěr studia studentů 4. ročníku v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Závěr studia

Termín Název Poznámka
15.06.2019 Zadání bakalářských prací
27.05.2020 Odevzdání bakalářských prací
29.05.2020 Závěrečná kontrola studia
01.06.2020 - 10.06.2020 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce
22.06.2020 - 26.06.2020 Státní závěrečná zkouška

Závěr studia studentů 2. ročníku v navazujících magisterkcýh studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
15.06.2019 Zadání diplomových prací
27.05.2020 Odevzdání diplomových prací
29.05.2020 Závěrečná kontrola studia
01.06.2020 - 10.06.2020 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce
29.06.2020 - 03.07.2020 Státní závěrečná zkouška

Výběr oboru studentem v bakalářském studijním programu pro prezenční a kombinovanou formu studia

Termín Název Poznámka
17.02.2020 - 15.03.2020 výběr oboru studentem
16.03.2020 - 22.03.2020 výběr oboru za studenta
23.03.2020 - 29.03.2020 schvalování oboru garentem

Tvorba OSP pro studium v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
06.04.2020 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
07.04.2020 - 03.05.2020 Tvorba OSP studentem
04.05.2020 - 10.05.2020 Schvalování OSP garantem

Tvorba OSP pro studium v navazujících magisterských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
06.04.2020 Zveřejnění studijních plánů na www stránkách VŠB-TU Ostrava
07.04.2020 - 03.05.2020 Tvorba OSP studentem
04.05.2020 - 10.05.2020 Schvalování OSP garantem