Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 8. 9. 2021!

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky Ing. Nikol Kotalové

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky 

Oznamujeme konání státní doktorské zkoušky paní Ing. Nikol Kotalové na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava ve studijním programu P3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, studijní obor 3908V009 Požární ochrana a bezpečnost.

Státní doktorská zkouška se koná dne 8. září 2021 v 9,00 hodin na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Lumírova 13, Ostrava – Výškovice v zasedací místnosti LB 212.

Téma práce:  Posilování resilience prvků elektroenergetické kritické infrastruktury

Předměty státní doktorské zkoušky:

Přírodní katastrofy a jejich řešení
Analýza rizik
Ochrana obyvatelstva
 

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

děkan

 

Vloženo: 19. 7. 2021
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 011 - Studijní oddělení FBI
další novinky