Firma Honeywell, spol. s r.o. věnovala FBI panel technologie EPS

Firma Honeywell, spol. s r.o. věnovala FBI  panel technologie EPS
Výukový panel byl vyroben firmou Honeywell, spol. s r.o. a věnován Fakultě bezpečnostního inženýrství, kde bude sloužit pro účely praktické výuky studentů v předmětech orientovaných na problematiku realizace technické ochrany osob a majetku při požárech.

Koncem minulého týdne se Ing. Petr Bitala z Katedry požární ochrany setkal v Praze se zástupci firmy Honeywell Life Safety Austria GmbH pro Českou a Slovenskou republiku. Při tomto setkaní, které lze označit za další významný krok v prohlubování a rozšiřování vzájemné spolupráce mezi našimi institucemi, převzal z rukou zástupců společnosti nový výukový panel technologie EPS řady FlexES Control.

Nový výukový panel umožní - ve spojení s již stávajícím panelem, který fakulta obdržela rovněž od společnosti Honeywell, spol. s r.o. v minulosti - demonstraci potenciálu síťovaných systémů EPS.

Tato technologie je založena na využití systémové sběrnice, která dovoluje vzájemné sdílení informací mezi ústřednami EPS a jejich vzájemné ovládání. Nový výukový panel je navíc doplněn o prvky, které umožňují rovněž simulaci ovládání doplňujících zařízení prostřednictvím ústředny EPS i její následné zjednodušené ovládání s využitím obslužného pole požární ochrany. Oba z panelů jsou dále vybaveny nejvyspělejšími prvky bodové detekce požáru, které pro účely vyhodnocování a detekce požáru využívají technologií multisenzorové detekce. Za unikátní ve smyslu konstrukce, lze označit například multisenzorový hlásič O2T/FSp IQ8Quad s integrovaným optickým a akustickým signalizačním zařízením (majákem, sirénou a řečovým modulem), který ve spojení s potenciálem adresných systémů EPS výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti osob při reálných požárech.

 

Vloženo: 12. 3. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 010 - Děkanát FBI
další novinky