„If Accessible, I Am Safe“

„If Accessible, I Am Safe“
Mezinárodní projekt Erasmus+ s názvem „If Accessible, I Am Safe“ je zaměřený na návrh řešení dočasného zázemí (kontejneru) využitelného pro handicapované osoby, a to v období po přírodních katastrofách. Využití tohoto zázemí (kontejneru) je plánováno v Turecku, kde hrozí mnoho přírodních katastrof (např. zemětřesení).

Za tímto účelem se dva vědci z Fakulty bezpečnostního inženýrství, konkrétně Ing. Pavel Dobeš, Ph.D., a Ing. Petr Novotný, Ph.D., zúčastnili úvodního meetingu k projektu organizovaného ve městě Eskisehir tureckým AFAD (složka řešící následky přírodních katastrof a nouzových situací – pozn. obdoba Hasičského záchranného sboru v České republice). Úkolem týmu z FBI je spolupráce na tvorbě a návrhu kontejneru, sdílení příkladů dobré praxe, spolupráce na tvorbě bezpečnostních standardů a technických detailech kontejneru využitelného pro handicapované osoby. V rámci prezentace VŠB-TUO jako partnera projektu byla krátce představena univerzita i fakulta a dále byly prezentovány náměty využitelné při tvorbě prototypu kontejneru a výběr obdobného materiálně-technického vybavení v České republice, které souvisí s problematikou projektu (např. výběr kontejnerů využívaných u Hasičského záchranného sboru České republiky).

Tým FBI se v průběhu roku 2019 zúčastní také krátkodobých stáží, které budou organizovány ve Španělsku a Portugalsku. Zároveň bude pro partnery projektu připraven program pro krátkodobou stáž partnerů projektu v České republice.

Partneři projektu: AFAD Eskisehir (Turecko), AIJU Alicante (Španělsko), Eskisehir Technical University (Turecko), Handy Club Ostrava, PREVIFORM Ponte de Lima (Portugalsko), VŠB – TU Ostrava

 

Vloženo: 8. 2. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 010 - Děkanát FBI
další novinky