Toxikologie z více úhlů pohledu

Toxikologie z více úhlů pohledu
Dne 6.12. 2018 proběhla pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství odborná přednáška na téma protidrogové prevence a následné péčí pro drogově a alkoholově závislé.

Protidrogové centrum Renarkon Ostrava věnovalo hodinovou přednášku studentům předmětu Průmyslová toxikologie. V rámci zajímavé přednášky byli studenti FBI seznámení s protidrogovou prevencí a následnou péčí pro drogově a alkoholově závislé. Studenti projevovali zájem v dané problematice a následovala diskuze se zástupci Renarkonu. Celá akce působila příjemným dojmem. Tímto děkujeme.

Akci zajistila Ing. Petra Roupcová, Ph.D.

Vloženo: 7. 12. 2018
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
další novinky