Přednáška doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D.

 19. 2. 2019, 10:45 - 12:15
 Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, LUMC104
Přednáška pro studenty a širokou veřejnost doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D. z Českého červeného kříže na téma Ženevské úmluvy a jejich dodatkové protokoly.

Dne 19. 2. 2019 se na Fakultě bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO (Lumírova 13, Ostrava-Výškovice), uskuteční přednáška doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D., z Českého červeného kříže, na téma Ženevské úmluvy a jejich dodatkové protokoly.

Přednáška je součástí výuky předmětu Ochrana obyvatelstva I. a je primárně určena pro studenty prvního ročníku bakalářského studia na FBI. Kapacita přednáškové místnosti nabízí možnost účasti dalším studentům FBI i ostatním zájemcům o danou problematiku.

Přednáška se uskuteční na LUMC104, od 10:45 do 12:15.

  49.7772598925753N; 18.218212219375E
Vloženo: 18. 2. 2019
Kategorie:  Chystané akce
Útvar: 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
Zpět na kalendář