Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostní plánování mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají krizovou připraveností a komplexní bezpečností, případně pro další vzdělání.

O magisterském studiu

 • Navazující na bakalářský studijní program má standardní délku 2 roků.
 • V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů.
 • Absolvent získává titul Ing.

Studijní program Bezpečnostní plánování

O studijním programu

Navazující studijní program Bezpečnostní plánování je určen především absolventům bakalářských studijních programů technického charakteru orientovaných na problematiku bezpečnosti. Bezpečnostní plánování v sobě integruje problematiku ochrany obyvatelstva, havarijní připravenosti, krizového managementu a ochrany kritické infrastruktury. Absolventi mohou získané znalosti uplatnit jak v bezpečnostních sborech tak i ve veřejném či soukromém sektoru.

Profese

 • Odborník v oblasti bezpečnostního plánování (tj. havarijní a krizové plánování)
 • Krizový manažer
 • Bezpečnostní manažer
 • Styčný bezpečnostní úředník v oblasti ochrany kritické infrastruktury
 • Odborník v oblasti bezpečnosti území
 • Odborník v oblasti ochrany obyvatelstva

Dovednosti

 • Ochrana obyvatelstva
 • Management krizových situací
 • Posuzování rizik metodou FMEA
 • Posuzování rizik metodou FTA
 • Krizové štáby
 • Management závažných havárií
 • Management mimořádných událostí
 • SW ANSYS FLUENT
 • Bezpečnostní rady
 • SW ALOHA
 • Ochrana kritické infrastruktury
 • SW ROZEX
 • Posuzování rizik metodou PHA
 • Tvorba bezpečnostních plánů
 • SW TEREX
Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N1032A020001
Název programu česky Bezpečnostní plánování
Název programu anglicky Safety and Security Planning
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra ochrany obyvatelstva
Garant doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Bezpečnostní obory
Klíčová slova Ochrana kritické infrastruktury
Posuzování rizik
Bezpečnost informačních systémů
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní management

Proč si vybrat Katedru ochrany obyvatelstva?

Korbelář

Ing. Ivan Korbelář

Velitel Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem byl po 20 letech praxe u hasičů postaven do situace dálkově studovat vysokou školu, mé rozhodnutí bylo jednoznačné – VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vybral jsem si problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. A nelituji.

Co mi studium dalo?
Především širší a komplexnější pohled na oblast záchranářství. A to jak z pohledu veřejného zájmu, tak i z pohledu podniků. Rovněž spoustu nových přátel a to nejen hasičů, ale i z jiných oblastí. Vřele doporučuji.

Řezníková

Ing. Bc. Denisa Řezníková

Krajské ředitelství HZS Olomouckého kraje, Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem se před maturitou rozhodovala, kam dále na vysokou školu, padla má volba na Fakultu bezpečnostního inženýrství (Katedra ochrany obyvatelstva), VŠB - TU Ostrava. Důvodem byla jak atraktivita oboru Havarijní plánování a krizové řízení (resp. Bezpečnostní plánování), který se orientuje na problematiku ochrany obyvatelstva, tak také uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

Co mi studium dalo?
Studium různorodých předmětů mi dalo komplexní přehled nejen v oblasti bezpečnostního managementu území, ale také v ostatních oblastech souvisejících s bezpečností. Absolvováním studia jsem získala možnost stát se příslušníkem hasičského záchranného sboru.

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.