Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostní plánování mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají krizovou připraveností a komplexní bezpečností, případně pro další vzdělání.

O magisterském studiu

  • Navazující na bakalářský studijní program má standardní délku 2 roků.
  • V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů.
  • Absolvent získává titul Ing.

Studijní obor Bezpečnostní plánování

Informace pro uchazeče

Navazující studium oboru bezpečnostní plánování je připraveno pro všechny zájemce, kteří se chtějí vzdělávat v oblastech bezpečnostního plánování. Studium je otevřeno absolventům všech bakalářských studijních oborů technického charakteru. Oblast bezpečnostního plánování chápeme jako komplexní problém bezpečnosti. Bezpečnost proto bude vysvětlovt a zobecňovat jednotlivé sektory ochrany kritické infrastruktury, krizové připravenosti ale i ochrany obyvatelstva a činnosti krizového managementu, jak ve veřejné správě, tak i v soukrových firmách.
Detailní informace
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3908T007
Název oboru česky Bezpečnostní plánování
Název oboru anglicky Safety and Security Planning
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra ochrany obyvatelstva
Garant doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Klíčová slova bezpečnostní plánování
integrální bezpečnost
ochrana kritické infrastruktury
ochrana obyvatelstva
krizový management

Proč si vybrat Katedru ochrany obyvatelstva?

Korbelář

Ing. Ivan Korbelář

Velitel Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem byl po 20 letech praxe u hasičů postaven do situace dálkově studovat vysokou školu, mé rozhodnutí bylo jednoznačné – VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vybral jsem si problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. A nelituji.

Co mi studium dalo?
Především širší a komplexnější pohled na oblast záchranářství. A to jak z pohledu veřejného zájmu, tak i z pohledu podniků. Rovněž spoustu nových přátel a to nejen hasičů, ale i z jiných oblastí. Vřele doporučuji.

Řezníková

Ing. Bc. Denisa Řezníková

Krajské ředitelství HZS Olomouckého kraje, Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem se před maturitou rozhodovala, kam dále na vysokou školu, padla má volba na Fakultu bezpečnostního inženýrství (Katedra ochrany obyvatelstva), VŠB - TU Ostrava. Důvodem byla jak atraktivita oboru Havarijní plánování a krizové řízení (resp. Bezpečnostní plánování), který se orientuje na problematiku ochrany obyvatelstva, tak také uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

Co mi studium dalo?
Studium různorodých předmětů mi dalo komplexní přehled nejen v oblasti bezpečnostního managementu území, ale také v ostatních oblastech souvisejících s bezpečností. Absolvováním studia jsem získala možnost stát se příslušníkem hasičského záchranného sboru.

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.